Published

Temmuz 1, 2017

Tez yazma süreci, bir öğrencinin akademik kariyerinde önemli bir adımdır. Ancak, bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar vardır. Bu makalede, tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli kuralları ele alacağız.

İlk olarak, doğru kaynak kullanımı büyük bir öneme sahiptir. Tez yazarken, güvenilir ve akademik kaynaklardan yararlanmak önemlidir. Bu, tezinizin akademik bütünlüğünü sağlamak ve güvenilir bir temele dayanmasını sağlamak için gereklidir.

Yazım ve dil kurallarına uygunluk da dikkat edilmesi gereken bir diğer kuraldır. Tezinizin anlaşılırlığını ve akademik kalitesini etkileyen bu kurallara dikkat etmek, tezinizin profesyonel bir şekilde yazıldığını gösterir.

Tez yazarken, doğru paragraf ve cümle yapısı kullanmak da önemlidir. Bu, tezinizin akıcılığını ve mantıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ayrıca, ana fikir ve alt başlıkların belirlenmesi de tezinizin düzenli ve tutarlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için önemlidir.

Tez yazarken, örnekler ve illüstrasyonlar kullanmak da önemlidir. Bu, tezinizin konusunu destekler ve okuyucunun konuyu daha iyi anlamasını sağlar. Ayrıca, kullanılan referansların doğru şekilde kullanılması da akademik dürüstlüğü ve kaynakların güvenilirliğini sağlamak için önemlidir.

Tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken bu önemli kuralların yanı sıra, bazı yaygın hatalardan da kaçınılmalıdır. Plagiarizm, yetersiz araştırma yapma veya kaynak kullanımını ihmal etme gibi hatalar tezinizin kalitesini düşürebilir ve güvenilirliğini etkileyebilir.

Tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken bu önemli kurallar ve yaygın hatalar, bir tezin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için dikkate alınması gereken unsurlardır.

Doğru Kaynak Kullanımı

Doğru kaynak kullanımı, tez yazma sürecinde önemli bir faktördür ve akademik bütünlüğü sağlamak için dikkat edilmesi gereken bir kuraldır. Tez yazarken, güvenilir ve akademik kaynaklardan yararlanmak, tezinizin kalitesini artıracaktır. Kaynakları seçerken, güncel ve güvenilir yayınlara, akademik makalelere, kitaplara ve araştırma raporlarına başvurmanız önemlidir.

Bununla birlikte, kaynakları kullanırken doğru alıntı yapmak ve atıfta bulunmak da önemlidir. Kaynaklardan alıntı yaparken, alıntılanan kısımları tırnak işaretleri içinde belirtmek ve alıntının kaynağını doğru bir şekilde belirtmek gerekmektedir. Ayrıca, kaynaklara atıfta bulunarak, tezinizin akademik geçerliliğini ve güvenilirliğini artırabilirsiniz.

Kaynakları düzenli bir şekilde listelemek de önemlidir. Tezinizde kullandığınız kaynakları, MLA veya APA gibi uygun bir kaynak belirtme stiliyle listelemeniz gerekmektedir. Bu, okuyucuların kaynaklara erişebilmesini sağlar ve tezinizin akademik bütünlüğünü korur.

Doğru kaynak kullanımı, tezinizin güvenilirliğini ve akademik değerini artıracaktır. Bu nedenle, kaynakları doğru bir şekilde seçmek, alıntı yapmak ve atıfta bulunmak için dikkatli olmanız önemlidir.

Yazım ve Dil Kurallarına Uygunluk

Yazım ve dil kurallarına uygunluk, tez yazma sürecinde oldukça önemlidir. Çünkü bu faktör, tezin anlaşılırlığını ve akademik kalitesini etkilemektedir. Doğru yazım ve dil kurallarına uygun bir şekilde yazılan bir tez, okuyucunun metni daha kolay anlamasını sağlar ve tezin akademik değerini artırır.

Paragraf ve Cümle Yapısı

Tez yazarken, doğru paragraf ve cümle yapısı kullanmak, tezin akıcılığını ve mantıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için önemlidir. Her bir paragraf, belirli bir fikri veya konuyu ele almalı ve bu fikir veya konu etrafında gelişmelidir. Paragraflar, birbirleriyle bağlantılı olmalı ve tezin genel yapısını desteklemelidir.

Doğru paragraf yapısı kullanmak, okuyucunun tezi daha iyi anlamasını sağlar. Bir paragrafın başında genellikle bir giriş cümlesi yer alır ve bu cümle, paragrafın ana fikrini özetler. Ardından, paragrafın geri kalan kısmı, ana fikri destekleyen detaylar, kanıtlar veya örnekler içerir.

Aynı zamanda, doğru cümle yapısı kullanmak da önemlidir. Cümleler kısa ve anlaşılır olmalıdır. Karmaşık cümleler yerine basit cümleler tercih edilmelidir. Aktif cümle yapısı kullanmak, cümleleri daha güçlü ve etkili hale getirir. Ayrıca, cümleler arasında geçişler yapmak da önemlidir. Geçiş kelimeleri veya ifadeleri kullanarak, farklı fikirler arasında bağlantı kurabilir ve tezin akıcılığını artırabilirsiniz.

Özetlemek gerekirse, doğru paragraf ve cümle yapısı kullanmak, tezinizin akıcı ve mantıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu da okuyucunun tezi daha iyi anlamasını ve takip etmesini kolaylaştırır.

Ana Fikir ve Alt Başlıkların Belirlenmesi

Ana fikir ve alt başlıkların belirlenmesi, tez yazma sürecinde oldukça önemli bir adımdır. Bu adım, tezin düzenli ve tutarlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için gereklidir. Ana fikir, tezin temel konusunu ve üzerinde odaklanılacak ana noktaları belirler. Alt başlıklar ise ana fikri destekleyen ve daha spesifik konuları ele alan bölümleri ifade eder.

Bir tez yazarken ana fikir ve alt başlıkları belirlemek, tezin yapısını oluşturur ve okuyucunun tezi daha kolay anlamasını sağlar. Bu aşamada dikkatli bir planlama yapmak önemlidir. Ana fikir ve alt başlıklar, tezin mantıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar ve her bir bölümün birbirine bağlı olduğunu gösterir.

Alt başlıklar, tezin bölümlerini düzenler ve her bir bölümün konusunu belirtir. Bu sayede okuyucu, tezi okurken hangi konunun hangi bölümde ele alındığını kolaylıkla anlayabilir. Ayrıca, alt başlıklar tezin okuyucuya ne tür bilgiler sunacağını önceden bildirmesini sağlar ve okuyucunun beklentilerini karşılar.

Özetle, ana fikir ve alt başlıkların belirlenmesi, tez yazma sürecinde önemli bir adımdır. Bu adım, tezin düzenli ve tutarlı bir şekilde ilerlemesini sağlar, okuyucunun tezi daha kolay anlamasını sağlar ve tezin yapısını oluşturur. Bu nedenle, tez yazarken ana fikir ve alt başlıklara dikkat etmek önemlidir.

Örnekler ve İllüstrasyonlar

Tez yazarken, örnekler ve illüstrasyonlar kullanmak, tezin konusunu desteklemek ve okuyucunun anlamasını kolaylaştırmak için önemlidir. Örnekler, tezin ana fikirlerini ve argümanlarını desteklemek için kullanılır. Bu, okuyucunun tezinizi daha iyi anlamasını sağlar ve onlara somut bir referans sağlar.

Örnekler ayrıca tezinizi daha ilgi çekici hale getirebilir ve okuyucunun ilgisini çekebilir. Örneğin, bir örnek veya illüstrasyon kullanarak bir noktayı açıklayabilir ve okuyucuların daha iyi anlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, örnekler ve illüstrasyonlar, tezinizin daha inandırıcı ve güvenilir olmasına yardımcı olabilir.

Örnekler ve illüstrasyonlar, tezinizin akışını da iyileştirebilir. Okuyucuların tezinizin mantıklı bir şekilde ilerlediğini görmelerini sağlar ve tezinizin tutarlılığını artırır. Ayrıca, örnekler ve illüstrasyonlar, tezinizin daha görsel ve etkileyici olmasını sağlayabilir.

Referansların Doğru Şekilde Kullanılması

Tez yazarken, kullanılan referansların doğru şekilde kullanılması, akademik dürüstlüğü ve kaynakların güvenilirliğini sağlamak için önemlidir. Referanslar, tezin bilimsel ve akademik temelini oluşturur ve tezin iddialarını desteklemek için kullanılır.

Doğru referans kullanımı, kaynakların alıntılanması ve atıfta bulunulması gereken durumlarda dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kaynaklardan alıntı yaparken, alıntılanan metinlerin doğru bir şekilde belirtilmesi ve alıntının kaynağının açıkça gösterilmesi önemlidir.

Ayrıca, kaynakların güvenilirliği de dikkate alınmalıdır. Akademik çalışmalarda, güvenilir ve saygın kaynaklardan alıntı yapmak, tezin kalitesini artırır ve okuyucunun güvenini sağlar. Bu nedenle, tez yazarken güncel ve doğru bilgilere sahip olan kaynaklardan yararlanmak önemlidir.

Referansların doğru şekilde kullanılması aynı zamanda intihali önlemek için de gereklidir. Başkalarının çalışmalarını alıntılamak veya referans vermek, akademik dürüstlük ve etik açısından önemlidir. Alıntı yaparken, kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi ve atıfta bulunulması gerekmektedir.

Sonuç olarak, tez yazma sürecinde referansların doğru şekilde kullanılması, akademik dürüstlüğü ve kaynakların güvenilirliğini sağlar. Doğru referans kullanımı, tezin bilimsel ve akademik değerini artırır ve okuyucunun teze olan güvenini sağlar.

Tez Yazım Sürecinde Sık Yapılan Hatalar

Tez yazım sürecinde sık yapılan hatalar, öğrencilerin akademik çalışmalarını etkileyebilir ve tezlerinin kalitesini düşürebilir. Bu bölümde, bu hataların neler olduğunu ve nasıl önlenmesi gerektiğini ele alacağız.

Birinci hata, plagiarizm yani intihaldir. Birçok öğrenci, kaynakları doğru şekilde kullanmadan veya alıntıları uygun şekilde atıf yapmadan başka çalışmalardan alıntılar yapar. Bu, akademik dürüstlüğü zedeler ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Plagiarizmden kaçınmak için, kaynakları doğru şekilde alıntılamak ve atıfta bulunmak önemlidir.

İkinci hata, yetersiz araştırma ve kaynak kullanımıdır. Bir tez yazarken, konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmak ve güvenilir kaynakları kullanmak önemlidir. Yetersiz araştırma yapmak veya kaynak kullanımını ihmal etmek, tezinizin eksik ve yetersiz olmasına yol açabilir.

Tez yazma sürecinde sık yapılan diğer hatalar arasında, yanlış cümle ve paragraf yapısı, mantıksız düşüncelerin kullanılması ve eksik veya yanlış bilgilerin sunulması yer alır. Bu hatalardan kaçınmak için, tezinizin yapısını ve içeriğini düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Plagiarizm

Plagiarizm

Plagiarizm, tez yazım sürecinde sık yapılan bir hata olup, kaynakların alıntılanması ve atıfta bulunulması gereken durumlarda dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bir tez yazarken, başka bir kişinin çalışmasını kopyalamak veya alıntı yapmadan kullanmak, akademik dürüstlüğe aykırıdır ve ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bir tezde kullanılan herhangi bir kaynak veya alıntı doğru şekilde atıfta bulunulmalıdır. Bu, kaynakların adının, yazarının, yayın tarihinin ve diğer gerekli bilgilerin belirtilmesini içerir. Atıfta bulunulması gereken herhangi bir metin veya grafik, alıntı işaretleri veya italik yazı kullanılarak belirtilmelidir.

Plagiarizm, akademik dünyada ciddiye alınan bir suçtur ve disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, tez yazarken, kaynakların doğru şekilde atıfta bulunulması ve alıntıların uygun bir şekilde kullanılması büyük önem taşır.

Yetersiz Araştırma ve Kaynak Kullanımı

Yetersiz araştırma yapmak veya kaynak kullanımını ihmal etmek, tez yazma sürecinde sık yapılan hatalardan biridir. Tez yazarken yeterli araştırma yapılması, konunun derinlemesine incelenmesi ve güvenilir kaynaklardan yararlanılması önemlidir. Yetersiz araştırma yapmak veya kaynak kullanımını ihmal etmek, tezin akademik kalitesini düşürebilir ve güvenilirliğini etkileyebilir.

Tez yazım sürecinde, konuyla ilgili mevcut literatürü incelemek, önceki çalışmaları analiz etmek ve bu çalışmalardan yararlanmak önemlidir. Ayrıca, güncel ve güvenilir kaynaklardan faydalanmak da tezin kalitesini artırır. Yetersiz araştırma yapmak veya kaynak kullanımını ihmal etmek, tezin eksik veya yanlış bilgilere dayanmasına neden olabilir.

Tez yazarken, akademik kaynaklardan alıntı yaparken doğru atıf yapmak da önemlidir. Alıntı yapılan kaynakların doğru şekilde referans verilmesi, akademik dürüstlüğü ve kaynakların güvenilirliğini sağlar. Aksi takdirde, alıntı yapılan kaynakların sahibi olan yazarların fikir hırsızlığına uğradığı düşünülebilir ve bu da tezin güvenilirliğini zedeler.

Tez Yazma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Kurallar

Tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok önemli kural bulunmaktadır. Bu kurallar, tezin kalitesini artırmak ve akademik bütünlüğü sağlamak için oldukça önemlidir. İşte tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar:

 • Doğru Kaynak Kullanımı: Tez yazarken doğru kaynak kullanımı oldukça önemlidir. Kaynakların güvenilirliği ve akademik değeri, tezin kalitesini etkiler. Doğru kaynakları kullanarak tezinizin akademik bütünlüğünü sağlayabilirsiniz.
 • Yazım ve Dil Kurallarına Uygunluk: Tez yazarken yazım ve dil kurallarına uygunluk büyük önem taşır. Anlaşılır bir dil kullanmak, tezinizin akademik kalitesini artırır ve okuyucunun anlamasını kolaylaştırır.
 • Paragraf ve Cümle Yapısı: Doğru paragraf ve cümle yapısı kullanmak, tezinizin akıcılığını ve mantıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Paragrafları ve cümleleri düzenli bir şekilde kullanarak tezinizin anlaşılabilirliğini artırabilirsiniz.
 • Ana Fikir ve Alt Başlıkların Belirlenmesi: Tez yazma sürecinde ana fikir ve alt başlıkların belirlenmesi önemli bir adımdır. Bu adımı atlamadan tezinizin düzenli ve tutarlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.
 • Örnekler ve İllüstrasyonlar: Tez yazarken örnekler ve illüstrasyonlar kullanmak, tezinizin konusunu destekler ve okuyucunun anlamasını kolaylaştırır. İyi seçilmiş örnekler ve illüstrasyonlar, tezinizin etkileyiciliğini artırır.
 • Referansların Doğru Şekilde Kullanılması: Kullanılan referansların doğru şekilde kullanılması, tezinizin akademik dürüstlüğünü ve kaynakların güvenilirliğini sağlar. Referansları doğru bir şekilde kullanarak tezinizin güvenilirliğini artırabilirsiniz.

Tez yazma sürecinde bu kurallara dikkat etmek, tezinizin kalitesini artırır ve akademik başarınızı destekler. Bu kuralları göz önünde bulundurarak, başarılı bir tez yazma süreci geçirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Tez yazarken doğru kaynak kullanımı neden önemlidir?

  Doğru kaynak kullanımı, tez yazma sürecinde akademik bütünlüğü sağlamak için oldukça önemlidir. Doğru kaynaklar kullanılmazsa, tezin güvenilirliği ve kalitesi etkilenebilir. Ayrıca, kaynakların alıntılanması ve atıfta bulunulması akademik dürüstlük açısından da önemlidir.

 • Tez yazarken dil ve yazım kurallarına dikkat etmek neden gereklidir?

  Tez yazarken dil ve yazım kurallarına uygunluk, tezin anlaşılırlığını ve akademik kalitesini etkileyen bir faktördür. Dil ve yazım kurallarına uygun yazılan bir tez, okuyucunun tezi daha kolay anlamasını sağlar ve tezin akıcılığını artırır.

 • Tez yazarken nasıl bir paragraf ve cümle yapısı kullanmalıyım?

  Tez yazarken doğru paragraf ve cümle yapısı kullanmak, tezin akıcılığını ve mantıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için önemlidir. Paragraflar ve cümleler düzgün bir şekilde yapılandırılmalı ve birbirleriyle uyumlu olmalıdır.

 • Tez yazarken örnekler ve illüstrasyonlar kullanmanın önemi nedir?

  Tez yazarken örnekler ve illüstrasyonlar kullanmak, tezin konusunu desteklemek ve okuyucunun anlamasını kolaylaştırmak için önemlidir. Örnekler ve illüstrasyonlar, tezin daha etkili ve açık bir şekilde sunulmasını sağlar.

 • Tez yazarken referansları nasıl doğru bir şekilde kullanmalıyım?

  Tez yazarken kullanılan referansların doğru şekilde kullanılması, akademik dürüstlüğü ve kaynakların güvenilirliğini sağlamak için önemlidir. Referanslar alıntılanmalı ve atıfta bulunulmalıdır. Ayrıca, referansların güvenilir ve akademik kaynaklardan seçilmesi önemlidir.

 • Tez yazım sürecinde sık yapılan hatalar nelerdir?

  Tez yazım sürecinde sık yapılan hatalar arasında plagiyarizm, yetersiz araştırma ve kaynak kullanımı yer alır. Bu hatalardan kaçınmak, tezin kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için önemlidir.

 • Plagiyarizm nedir ve tez yazarken nasıl önlenmelidir?

  Plagiyarizm, başka kaynaklardan alıntı yapmadan veya atıfta bulunmadan başkasının çalışmasını kendiymiş gibi sunmaktır. Tez yazarken, alıntı yapılması gereken durumlarda doğru şekilde kaynak göstermek ve atıfta bulunmak plagiyarizmi önlemek için önemlidir.

 • Tez yazarken yetersiz araştırma yapmanın ve kaynak kullanımını ihmal etmenin sonuçları nelerdir?

  Tez yazarken yetersiz araştırma yapmak veya kaynak kullanımını ihmal etmek, tezin akademik kalitesini düşürebilir ve güvenilirliğini etkileyebilir. Yeterli araştırma yapmak ve doğru kaynakları kullanmak, tezin daha sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir