Bitirme Tezi Danışmanlığı

Bitirme tezi, üniversite öğrencileri için son derece önemli bir çalışma olarak kabul edilir. Bu çalışma, öğrencinin akademik kariyerinde çok önemli bir adımdır ve mezuniyet için gereklidir. Bitirme tezi hazırlamak, öğrencilerin karmaşık bir süreçten geçmelerini gerektirir ve bu süreç, birçok zorlukla dolu olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin başarılı bir bitirme tezi hazırlamalarına yardımcı olacak danışmanların desteği hayati önem taşır. Bitirme tezi danışmanları, öğrencilere konularında rehberlik etmek ve doğru yönde ilerlemelerini sağlamak için öğrencilerle birlikte çalışırlar. Danışmanlar, öğrencilere konu seçme, kaynakları doğru kullanma, yazım kurallarına uygunluk ve tez savunması hakkında yardımcı olacak ipuçları ve öneriler sunarlar. Bu sürecin bir parçası olarak, öğrencilerin kaynakları doğru kullanması ve plagiat yapmaması oldukça önemlidir. Ayrıca, tez yazımında uyulması gereken kurallara ve tez savunmasında başarılı olmak için kullanılabilecek sunum hazırlama taktiklerine dikkat edilmesi gerekir. Özetle, bitirme tezi danışmanlığı, öğrencilerin tez sürecindeki her adımda doğru ilerlemelerini sağlar ve başarılı bir bitirme tezi sunmalarına yardımcı olur.

Tez Konusu Seçimi

Öğrenciler bitirme tezi konusu seçerken dikkatli davranmalıdır. Konunun seçimi, tez sürecinin başarısı için oldukça önemlidir. Bu nedenle, öğrencilerin seçecekleri konuya dikkat etmeleri önemlidir. Genellikle öğrencilerin, ilgi duydukları konulara odaklanmaları daha kolaydır. Ancak, sadece ilgi alanına değil, aynı zamanda özgünlüğe, var olan araştırmalara ve konuya olan katkısı da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, öğrenciler tez konusu seçerken, mümkün olduğunca net ve spesifik olmaya çalışmalıdır. Konu ne kadar dar olursa, öğrencilerin araştırmaları o kadar derin olabilir ve sonuçlar daha fazla özgünlük gösterebilir. Ayrıca, konuyla ilgili önceden yapılmış araştırmalar da dikkate alınmalıdır. Bu şekilde, öğrenci seçtiği konuyla ilgili ne tür araştırmaların yapıldığını ve hangi alanların daha az araştırıldığını öğrenebilir. Tez konusu seçiminde öğrencilerin akademik danışmanlarının da yardımını alması önemlidir. Danışmanlar, öğrencilerin konu seçiminde yol gösterici olabilirler. Öğrenciler, akademik danışmanlarıyla görüşüp konular hakkında bilgi alarak, seçecekleri konuda daha rahat karar verebilirler. Tez konusu belirlerken amacın ne olduğu da önem taşır. Konunun amacı ne kadar net ve spesifik belirlenirse, araştırma ve yazım sürecinde daha az sorun yaşanır. Aynı zamanda, tezde ele alınacak konu, öğrencinin ilerleyen akademik hayatında da yararlı olacak bir konu olmalıdır. Bu sayede öğrenci, akademik alanda faydalı bir araştırmaya imza atmış olur. Tez konusu seçilirken, konuyla ilgili kaynaklara ve veriye erişmek de önemlidir. Öğrenciler, mümkün olduğunca az veriyle çalışmayı tercih etmemelidirler. Ayrıca, kaynak seçimi de önemli bir etkendir. Öğrenciler, doğru kaynaklarla çalışarak daha iyi bir tez yazabilirler. Son olarak, öğrenciler tez konusu seçimi yaparken, özgün bir konuda araştırma yapmaya özen göstermelidirler. Bu sayede, tezleri akademik camiada daha fazla dikkat çekebilir ve katkı sağlayabilirler.

Tez Hazırlama Süreci

Tez hazırlama süreci oldukça kritik bir süreçtir ve öğrencilerin bu süreçte izlemesi gereken adımlar bulunmaktadır. İlk olarak doğru bir konu seçimi yapılmalıdır. Seçilen konu, öğrencinin ilgi alanlarına uygun ve aynı zamanda yeterli miktarda kaynak bulunabilen bir konu olmalıdır. Konu seçildikten sonra, kaynak taraması yapılmalı ve gerekli kaynaklar temin edilmelidir. Tezin yazımına başlamadan önce, bir tez planı hazırlamak oldukça önemlidir. Bu plan, tezin bölümlerinin ve alt başlıklarının belirlenmesiyle oluşturulur. Tezin yazımına başlanmadan önce tez planı danışmanla paylaşılmalı ve onay alınmalıdır. Tez yazımında kullanılacak kaynaklar, doğru bir şekilde kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kaynakça hazırlanırken, kullanılan kaynakların bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmalıdır. Bu, plagiasizm ve benzeri etik olmayan davranışların önüne geçmek için oldukça önemlidir. Tez yazımı sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, yazım kurallarına uyulmasıdır. Özellikle, yazım kurallarına uyulmadığı takdirde tez yazımı kabul edilmeyebilir. Bu nedenle, yazım kurallarına dikkat ederek hatasız bir tez sunumu yapmak oldukça önemlidir. Tez yazım süreci tamamlandıktan sonra, tez savunması için hazırlık yapılmalıdır. Bu hazırlık aşamasında, yapılan tez çalışmasının özeti çıkarılmalı ve tez yazımı sırasında oluşan soruların cevapları hazırlanmalıdır. Ayrıca, tez savunması sunumu için gerekli materyaller hazırlanmalıdır.

Kaynakça Hazırlama

Tez çalışmalarında kaynakça hazırlama oldukça önemlidir. Bu aşamada dikkatli ve özenli bir çalışma yapılması gereklidir. Kaynakça hazırlama işlemi sırasında şunlara dikkat edilmesi gerekiyor:

 • Kaynakça hazırlamadan önce kullanılan kaynaklara dair bir not alma yapılması gereklidir.
 • Kullanılan kaynaklara, yazarın soyadı, adı, kaynağın adı, yayın tarihi ve yayın yeri bilgileri eklenmelidir.
 • Bir kaynağı metinde kullanmadan önce mutlaka kaynakça eklemek gerekiyor.
 • Kaynakça, tezin sonunda yer almalıdır.
 • Tüm kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 • Online kaynaklarda, kaynağa erişildiği tarih ve sayfa numarası da kaynakçaya eklenmelidir.
 • Tez çalışmasında kullanılan tüm kaynaklar, tam ve doğru bir şekilde eklenmelidir.

Bunların yanı sıra, tez çalışmasında kullanılan kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi, çalışmanın güvenilirliğini arttıracaktır. Doğru bir kaynakça hazırlama, etik bir çalışma yapmanın temel adımlarından biridir. Bu nedenle öğrencilerin bu konuya özenle yaklaşmaları gereklidir.

Kaynakların Doğru Kullanımı

Kaynak kullanımı, bir tezin bel kemiğidir. Doğru ve güvenilir kaynaklar kullanarak tezinizi desteklemek, savunmanızda öğretim üyelerini etkilemenize yardımcı olur. Ancak, kaynakların doğru kullanımı konusuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Kaynak kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir:

 • Kaynakların güvenilir olması: Kaynakların güvenilirliği, kaynak seçiminde önemli bir faktördür. Öğrencilerin, güvenilirliği düşük olan kaynakları kullanmaktan kaçınması gerekir.
 • Kaynakların kullanım amacı: Kaynakların kullanım amacı, tezinizin konusuna göre değişebilir. Kaynak seçimi yaparken, kaynakların amacını dikkate almanız önemlidir.
 • Kaynakların referans verilmesi: Kaynak kullanımında, kullanılan kaynaklara atıf yapılmalıdır. Referans verilmeyen kaynaklar, çalışmanın etiğine aykırıdır ve plagiasi riske sokabilir.
 • Kaynakların orijinalitesi: Kaynakların orijinal olması, kaynakların etkililiğini artıran bir faktördür. Öğrencilerin, kaynak bulunmadığında, orijinal olan kaynaklara başvurarak, kaynak kullanımında yenilikçi olmaları önemlidir.

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, kaynak kullanımı işlemi bir tezin kalitesine büyük oranda katkı sağlayabilir. Kaynakların doğru kullanımı, bir tezin etkililiği ve güvenilirliği açısından oldukça önemlidir.

Plagiarism

Plagiarism, yani intihal, akademik camiada oldukça ciddi bir suç olarak nitelendirilir. Bunun nedeni, intihal edilmiş bir tezin aslının olmadığı ve ödevi yapan kişinin gerçek kapasitesinin belli olmamasıdır. Bu nedenle, öğrencilerin tezlerini hazırlarken mutlaka orijinal kaynaklara dayanarak, başka çalışmalardan kesinlikle alıntı yapmamaya dikkat etmeleri gerekir. Bunun yanı sıra, tez hazırlama sürecinde öğrencilerin bilmediği bir konuda başvurdukları kaynakların içeriği tam anlaşılamayabilir. Bu durumda, kaynaklardan faydalanmak ama yazıyı tekrarlayarak değil, kaynakta anlatılanı kendi cümlelerle ifade etmek önemlidir. Bununla birlikte, öğrencilerin ayrıca tezlerinde yer alan resim, tablo veya grafiklerde başka kaynaklardan alıntı yaparken kaynaklarını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, bu alıntı yine intihal olarak nitelendirilecektir.

 • Başka bir çalışmadan alınan herhangi bir bölüm, bir alıntı olarak kabul edilir ve kaynak belirtilmeden kullanılması intihal olarak kabul edilir.
 • İntihal, birçok okul kurumu tarafından oldukça sıkı denetim altında tutulur ve çoğu okulda intihal yapıldığı tespit edilen bir öğrencinin tezi reddedilir.

Bu nedenle, öğrencilerin tezlerini hazırlarken başka çalışmaları kullanırken kaynaklarını tam ve doğru şekilde belirtmeleri, kaynakları dikkatli bir şekilde okumaları ve yazıyı kendi cümleleriyle ifade etmeleri oldukça önemlidir. Ayrıca, çoğu üniversitenin intihal konusunda sıkı bir politikası olduğu için, öğrencilerin bu konuda bilinçli olmaları ve etik bir çalışma sergilemeleri gerekmektedir. Bu önemli konuda öğrencilere, tez danışmanlarının da yardımıyla, kaynakları doğru bir şekilde belirleyebilme, alıntı yapma yöntemleri, kaynak belirleme teknikleri ve diğer önemli ipuçları verilebilir. Bu sayede, öğrenciler tez hazırlama sürecinde, intihal yapmadan, etik bir çalışma sergileyerek, başarılı bir tez savunması yapabileceklerdir.

Tez Yazım Kuralları

Tez yazımı, her akademik çalışmanın en önemli aşamalarından biridir. Tezin başarılı bir şekilde yazılabilmesi için belirli kurallara uyulması gerekmektedir. Bu kurallar aynı zamanda tezin bilimsel olarak kabul edilebilmesi için zorunlu kriterlerdir. Tez yazımında uyulması gereken temel kural, bilimsel bir dilin kullanımıdır. Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde yazmak, cümle yapılarını ve paragraf düzenini belirlemek de oldukça önemlidir. Tez yazımında kullanılacak olan kaynaklar konusunda da dikkatli olunmalıdır. Doğru bir şekilde kaynakça hazırlamak, atıfta bulunmak ve kullanılan kaynaklardan alıntı yapmak önemlidir. Alıntı yapılırken, alıntı yapılan bölümün orijinal kaynağı belirtilmelidir. Tez yazımında ayrıca tablo ve şekillerin düzenlenmesi ve numaralandırılması gibi hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Tez yazımı özellikle AKTS sistemine dahil olan üniversitelerde oldukça önemlidir. Bu nedenle, tez yazımı sırasında belirli özelliklere dikkat etmek gerekmektedir. Bunların en önemlisi, tezde kullanılan dilin kesinlikle yalın olmasıdır. Uzun ve gereksiz cümlelerden kaçınılmalı, okuyucunun anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır. Tez yazımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise tezde kullanılan yazım ve imla kurallarıdır. Bu konuya dikkat edilmezse, tezin kalitesi düşebilir. Tez yazımında yer verilen tüm kaynakların doğru bir şekilde kullanılması, kaynak atıflarının uygun bir şekilde yapılması ve etik kurallara uygun davranılması da oldukça önemlidir. Son olarak, tez yazımında uyulması gereken bir başka kural da zaman yönetimidir. Tezin teslim tarihi belirlenirken, mutlaka tez yazım süresinin de dikkate alınması ve buna göre bir program yapılması gerekmektedir. Bu sayede tez zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanabilir.

Tez Savunması

Tez savunması, öğrencilerin yüksek lisans veya doktora programlarının sonunda sunmak zorunda oldukları önemli bir aşamadır. Tez savunması öğrencinin hem tezini hem de kendisini savunmasıdır. Bu nedenle, öğrencilerin tez savunması sırasında özgüvenli ve hazır olmaları önemlidir. İşte tez savunması sırasında başarılı olmak için öğrencilere verilen bazı öneriler: İyi bir sunum hazırlamak: Sunum, tez çalışması hakkında bilgi veren ve izleyicileri ilgilendiren bir araçtır. Buna göre, öğrencilerin tez çalışmasıyla ilgili bilgi birikimlerini ve araştırmalarını sunumda doğru bir şekilde ifade etmeleri gerekir. Hazırlıklı olmak: Tez savunması öğrenciler için stresli bir süreç olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin sunum sırasında nasıl hareket edeceklerine dair hazırlıklı olmaları önemlidir. Öğrencilerin kendilerine bağlı sorulara hazırlıklı olarak cevap vermesi gerekebilir. Doğal olmak: Tez savunması öğrencinin sunum yapma becerilerinin bir göstergesidir ve sunumun doğallığı ve özgünlüğü etkilidir. Öğrencilerin sunumunu sadece ezberlememesi, aynı zamanda doğal bir şekilde sunması önemlidir. Kendine güvenmek: Öğrencilerin kendilerine güvenleri sağlam olmalıdır. Öğrencilerin kendilerine, tez çalışmalarına, araştırmalarına ve bilgi birikimlerine güvenmeleri gerekir. Böylece, öğrenciler sorulara ve eleştirilere doğru bir şekilde cevap verirler. Sonuç olarak, öğrencilerin tez savunması sırasında başarılı olmaları için hazırlıklı olmaları, güvenli olmaları, doğal olmaları ve iyi bir sunum hazırlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin tez danışmanlarıyla iletişim halinde kalarak, tez savunmasına yönelik hazırlıklarını sürdürmeleri de faydalıdır.

Sunum Hazırlama

Tez savunması sırasında sunulan sunum, öğrencinin tezinin önemini ve bulgularını etkili bir şekilde iletmek için son derece önemlidir. İyi hazırlanmış bir sunum, jüri üyeleriyle iletişim kurmak ve tez savunmasını başarılı bir şekilde tamamlamak için gereklidir. Sunum hazırlarken dikkat edilmesi gereken şeyler şunlardır:

 • Öncelikle, sunumun tasarımına dikkat edilmelidir. Göz yormayacak, okunabilir bir yazı tipi seçilerek, sayfada boş alan bırakmadan içerik sıkıştırılmamalıdır.
 • Başlık sayfası, tezin adı, öğrencinin adı gibi detaylardan oluşmalıdır. Bu detaylar sunumda sürekli gösterilmelidir.
 • Rehber, görsellerle bakış açısını belirlemek ve konuşmayı desteklemek amacıyla birkaç temel slayt tasarlamalıdır. Ana hatları ile tezin başlangıcındaki şekli takip ederek hazırlanan sunum, öğrenciye her konuda yardımcı olabilir.
 • Ayrıca, sunum görseller kullanılarak daha etkili hale getirilmelidir. Görseller, sunumda verilecek bilgileri desteklerken, etkileşimli ve kolay okunabilir olmalıdır.
 • Son olarak, sunumu hazırlamanın yanı sıra, öğrencinin sunuma hazırlıklı olması ve tezinin ayrıntılarına hakim olması gerekir. Tezi incelerken, jüri üyeleri tarafından sorulabilecek sorulara hazırlıklı olmak sınava hazırlanırken yapılması gereken bir şeydir.

Bu ipuçlarına dikkat ederek, öğrenciler, tez savunması sunumu için iyi bir performans sergileyebilirler. Konuşmaları, sunuşları ve tez savunmalarında geleceği inşa etmelerine olanak tanıyabilecek sunumları hazırlamalıdırlar.

Hazırlanan Sorulara Cevap Verme

Bir tez savunması sırasında hazırlanan sorulara uygun bir şekilde cevap vermek oldukça önemlidir. Sorulara yanıt verirken öğrencilerin dikkate almaları gereken bazı taktikler bulunmaktadır.

 • Öncelikle soruyu tam olarak anladığından emin olmak gerekir. Eğer soru tam olarak anlaşılmadıysa, tekrar sormaya veya açıklığa kavuşturmaya çalışmak gerekir.
 • Soruyla ilgili düşüncelerinizi derleyin ve cevaplayın. Hangi madde veya konulardan bahsetmeniz gerektiğini not edin.
 • Cevaplamadan önce özgüveninizi artırmak için birkaç saniye bekleyin. Eğer cevabınızın doğru olduğundan eminseniz, kendinizden emin bir şekilde cevap verin.
 • Kısa, net ve öz cevaplar verin. Soruyla ilgisi olmayan konulara girmeyin veya cevabınızı gereksiz detaylarla uzatmayın.
 • Eğer sorunun yanıtını bilmiyorsanız, bunu açıkça belirtin. Bunun yerine, yanıt bulmak için ne yapabileceğinizi veya nereden yardım alabileceğinizi söyleyin.
 • Ayrıca, cevabınızı desteklemek için örnekler veya kaynaklar kullanın. Bu, cevabınızın daha doğru ve etkileyici olmasına yardımcı olabilir.

Sorulara doğru bir şekilde cevap vermek, öğrencilerin savunmalarını başarılı bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olabilir. Bu, öğrencilerin hedeflerini ve eğitimlerindeki ilerlemelerini ilerletmelerine yardımcı olacaktır.

Tez Danışmanlarının Rolü

Tez danışmanları, öğrencilere bitirme tezlerinde yardımcı olan eğitmenlerdir. Tez danışmanlarının görevi, öğrencilerin tezlerini belirlemelerine, araştırmalarını yapmalarına, yazmalarına ve son olarak da tamamlamalarına yardımcı olmaktır. Bu süreçte öğrencilerin en büyük destekçisi tez danışmanlarıdır. Tez danışmanları, öğrencilerin bu süreçte öğrenme yolculuğunda rehberlik görevi üstlenirler. Öğrencilerin bitirme tezleri için gerekli olan kaynakları bulmalarına yardımcı olabilirler. Ayrıca, tez danışmanları öğrencilere tezlerinde dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında geri bildirimde bulunarak işlerinin öğrenciye uygun olmasını sağlarlar. Tez danışmanlarının öğrencilerle işbirliği yapmaları, öğrencilerin tezlerinde iyi bir performans sergilemelerine yardımcı olur. Tez danışmanları ve öğrenciler arasındaki işbirliği, birbirinin kısıtlamalarına saygı göstermenin yanı sıra birlikte çalışmanın yararlarına ilişkin anlayışı da içerir. Tez danışmanlarının öğrencilere sunacakları en iyi öneri, tez yazma sürecinde öğrencilerin sabırlı ve organize olma noktasında akıllıca hareket etmeleridir. Tez yazarlık süreci uzun ve zorlu olabilir ancak tez danışmanları sayesinde öğrencilerin süreçten daha kolay geçmeleri ve tezlerini tamamlamaları mümkündür.

Tez Hazırlama Merkezi Tez Hazırlama Merkezi Tez Hazırlama Merkezi Tez Hazırlama Merkezi Tez Hazırlama Merkezi Tez Hazırlama Merkezi Tez Hazırlama Merkezi Tez Hazırlama Merkezi Tez Hazırlama Merkezi Tez Hazırlama Merkezi
Tez Hazırlama Merkezi

Talebinizi Bize İletin

izmirtezmerkezi.com olarak her biri alanında uzman, akademik deneyim sahibi çalışma arkadaşlarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz. Siz de ücretsiz ön danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bizi hemen arayın.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma