Published

Temmuz 1, 2017

Bu makalede, tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli ilkeler ve bir giriş cümlesi ele alınacaktır. Tez yazma süreci, akademik bir çalışmanın en önemli aşamalarından biridir ve başarılı bir tez yazmak için belirli ilkeleri takip etmek gerekmektedir.

İlk olarak, doğru ve incelemeye uygun bir konu seçimi yapmak oldukça önemlidir. Tez yazarken, ilgi duyulan bir konu seçmek ve bu konuda daha önce yapılan çalışmaları incelemek gerekmektedir. Böylece, tez çalışmasının literatüre katkı sağlayabileceği bir konu belirlenebilir.

Diğer bir önemli ilke ise detaylı bir literatür taraması yapmaktır. Tez yazma sürecinde, daha önce yapılan çalışmaları incelemek ve bu çalışmalardan elde edilen bulguları gözden geçirmek önemlidir. Böylece, tez çalışmasının mevcut bilgiye katkı sağlayabileceği noktalar belirlenebilir.

Araştırma sorusunu doğru bir şekilde belirlemek de tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer ilkedir. Araştırma sorusu, tez çalışmasının odak noktasını belirler ve çalışmanın amacını ortaya koyar. Bu nedenle, araştırma sorusunun net, ölçülebilir ve cevaplanabilir olması önemlidir.

Tez yazarken, yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak da oldukça önemlidir. Tez çalışması, akademik bir çalışma olduğu için dil ve yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Aksi takdirde, çalışmanın ciddiyeti ve güvenilirliği tartışmaya açık olabilir.

Tez yazma sürecinde verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde analiz edilmesi de önemlidir. Verilerin yanlış bir şekilde analiz edilmesi, çalışmanın sonuçlarını etkileyebilir ve yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve analiz yöntemlerinin doğru bir şekilde uygulanması önemlidir.

Son olarak, tez yazma sürecinde elde edilen sonuçların iyi bir şekilde sunulması da önemlidir. Sonuçlar, tez çalışmasının amacının ne kadar başarıyla gerçekleştirildiğini gösterir ve çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturur. Bu nedenle, sonuçların net, anlaşılır ve etkileyici bir şekilde sunulması önemlidir.

Tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken diğer ilkeler ve bu ilkelerin uygulanmasıyla ilgili ipuçları da önemlidir. Doğru kaynak kullanımı, yazım ve imla kurallarına uygunluk gibi konular da tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır.

Doğru ve İncelemeye Uygun Bir Konu Seçimi

Tez yazma sürecinde en önemli adımlardan biri doğru ve incelemeye uygun bir konu seçimidir. Doğru bir konu seçimi, tezinizin başarılı olması için temel bir gerekliliktir. İyi bir konu seçimi, tezinizin ilgi çekici, yeni ve özgün olmasını sağlar.

Doğru bir konu seçmek için öncelikle ilgi alanlarınızı ve uzmanlık alanlarınızı gözden geçirmeniz önemlidir. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir konuda çalışmak, motivasyonunuzu artırır ve daha verimli bir şekilde ilerlemenizi sağlar.

Ayrıca, seçtiğiniz konunun incelemeye uygun olması da önemlidir. Konunuzun literatürde yeterli kaynaklara sahip olması ve araştırma yapmanıza imkan vermesi gerekmektedir. Konunuzun dar olmaması ve genel bir ilgi alanına hitap etmesi de önemlidir.

Doğru ve incelemeye uygun bir konu seçmek için literatür taraması yapmanız da gerekmektedir. Bu tarama sayesinde konunuz hakkında daha fazla bilgi edinebilir, daha önce yapılan çalışmaları inceleyebilir ve konunuzun güncel olduğundan emin olabilirsiniz.

Doğru bir konu seçimi yapmanın önemi büyüktür. İyi bir konu seçimi, tezinizin kalitesini yükseltir, araştırmanızı daha ilgi çekici hale getirir ve okuyucuların dikkatini çeker. Bu nedenle, tez yazarken doğru ve incelemeye uygun bir konu seçimine özen göstermelisiniz.

Detaylı Literatür Taraması Yapma

Detaylı literatür taraması yapmak, bir tez yazma sürecinde önemli bir adımdır. Bu adımın doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, tezinizin kalitesini artırır ve güvenilirliğini sağlar. Detaylı bir literatür taraması yaparak, daha önce yapılmış çalışmaları inceleyebilir, bu alanda yapılan araştırmaları ve bulguları öğrenebilirsiniz.

Detaylı bir literatür taraması yaparken, öncelikle konunuzla ilgili kaynakları belirlemelisiniz. Bu kaynaklar, akademik makaleler, kitaplar, tezler, konferans bildirileri gibi çeşitli kaynaklardan oluşabilir. Kaynakları belirlerken, güvenilir ve güncel kaynakları seçmeye özen göstermelisiniz.

Bir literatür taraması yaparken, kaynakları okuyarak bilgi toplamalı ve bu bilgileri not almalısınız. Kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri, tezinizin ilgili bölümlerinde kullanabilirsiniz. Bu bilgileri not alırken, kaynakları doğru bir şekilde referanslamalı ve alıntı yaptığınız yerleri belirtmelisiniz.

Ayrıca, literatür taraması yaparken, farklı görüşleri ve yaklaşımları değerlendirmeli ve tartışmalısiniz. Bu şekilde, konunuz hakkında farklı perspektifler elde edebilir ve kendi çalışmanızı daha zenginleştirebilirsiniz.

Detaylı bir literatür taraması yapmak, tezinizin temelini oluşturan bilgi birikimini sağlar. Bu nedenle, bu adımı atlamamalı ve zaman ayırmalısınız. Unutmayın, iyi bir literatür taraması yapmak, tezinizin başarısını etkileyen önemli bir faktördür.

Araştırma Sorusu Belirleme

Araştırma sorusu, bir tezin temelini oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Doğru bir şekilde belirlenmesi, tezin amacını ve kapsamını netleştirmek açısından büyük önem taşır. Araştırma sorusunun doğru bir şekilde belirlenmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

İlk olarak, araştırma sorusu belirlenirken konunun sınırları iyi çizilmelidir. Araştırma sorusu, tezin hangi konuyu ele alacağını ve hangi konuların dışında bırakılacağını belirlemelidir. Bu sayede tez yazma süreci daha odaklı ve net bir şekilde ilerleyebilir.

Ayrıca, araştırma sorusu belirlenirken sorunun önemi ve güncelliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Sorunun neden önemli olduğu ve hangi açıdan ele alınması gerektiği belirlenmelidir. Bu sayede tez, güncel bir sorunu ele alarak akademik dünyaya katkı sağlayabilir.

Bunun yanı sıra, araştırma sorusu belirlenirken literatür taraması yapılmalı ve daha önce yapılan çalışmalar gözden geçirilmelidir. Bu sayede tezin önceki çalışmalardan farklı ve yenilikçi bir yaklaşım getirmesi sağlanabilir.

Son olarak, araştırma sorusu belirlenirken sorunun cevaplanabilir olması ve araştırmanın sınırları içinde kalması önemlidir. Sorunun cevaplanabilir olması, tezin amacına ulaşabilmesi için gereklidir. Ayrıca, araştırmanın sınırları içinde kalması da tezin odaklanmasını sağlar ve araştırmanın daha sağlam sonuçlar elde etmesini sağlar.

Tez Yazım Kurallarına Uygun Şekilde Yazma

Tez Yazım Kurallarına Uygun Şekilde Yazma

Tez yazma sürecinde, uyulması gereken yazım kuralları oldukça önemlidir. Bu kurallara uymanın önemi, tezin akıcılığını ve anlaşılırlığını artırırken, okuyucunun da tezi daha kolay anlamasını sağlar. Yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılan bir tez, akademik bir çalışmanın gerektirdiği ciddiyeti ve özeni yansıtır.

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli yazım kuralları şunlardır:

 • Doğru ve anlaşılır bir dil kullanmak
 • Cümlelerin açık ve özlü olması
 • Yazım ve imla kurallarına uygunluk
 • Paragrafların mantıklı bir şekilde düzenlenmesi
 • Referansların doğru bir şekilde belirtilmesi

Yazım kurallarına uygun bir tez yazmak, akademik bir çalışmanın kalitesini artırır ve tezin daha profesyonel görünmesini sağlar. Bu nedenle, tez yazarken bu kurallara dikkat etmek son derece önemlidir.

Verilerin Doğru ve Güvenilir Bir Şekilde Analiz Edilmesi

Verilerin Doğru ve Güvenilir Bir Şekilde Analiz Edilmesi

Tez yazma sürecinde, verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde analiz edilmesi son derece önemlidir. Çünkü verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi, elde edilen sonuçların güvenilir olmasını sağlar ve tezin bilimsel değerini artırır. Bunun yanı sıra, yanlış veya hatalı analizler sonucunda çıkan sonuçlar, tezin geçerliliğini ve güvenilirliğini sorgulanır hale getirebilir.

Verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde analiz edilmesi için çeşitli analiz yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler arasında istatistiksel analizler, veri madenciliği teknikleri, nicel ve nitel analizler gibi farklı yöntemler bulunur. Hangi analiz yönteminin kullanılacağı, tezin konusu ve veri türüne bağlı olarak belirlenir.

Analiz sürecinde, verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi için dikkatli ve özenli olmak önemlidir. Verilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde kaydedilmesi, analizin doğru sonuçlar vermesini sağlar. Ayrıca, analiz sürecinde kullanılan yazılımların ve araçların güncel ve doğru olması da önemlidir.

Verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde analiz edilmesi, tezin bilimsel değerini artırır ve sonuçların güvenilirliğini sağlar. Bu nedenle, tez yazma sürecinde verilerin analiz edilme aşamasına özen göstermek ve doğru analiz yöntemlerini kullanmak önemlidir.

Sonuçların İyi Bir Şekilde Sunulması

Sonuçların iyi bir şekilde sunulması, bir tez yazma sürecinde büyük öneme sahiptir. Çünkü elde edilen sonuçlar, çalışmanın amacını ve önemini yansıtmaktadır. Sonuçların iyi bir şekilde sunulması, okuyucuya çalışmanın değerini anlatmak ve etkileyici bir izlenim bırakmak için gereklidir.

Bir tez yazarken, sonuçları sunarken dikkat edilmesi gereken bazı teknikler vardır. Öncelikle, sonuçları net ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek önemlidir. Karmaşık ve anlaşılması zor bir dil kullanmak yerine, basit ve anlaşılır bir dil kullanmak daha etkili olacaktır.

Ayrıca, sonuçları destekleyen verileri ve kanıtları sunmak da önemlidir. Tablolar, grafikler veya istatistikler kullanarak sonuçları görselleştirmek, okuyucunun daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.

Sonuçları sunarken, ayrıca çalışmanın sınırlamalarını ve gelecekteki araştırmalar için önerileri de paylaşmak önemlidir. Bu, çalışmanın kapsamını ve sınırlamalarını anlamalarına yardımcı olacak ve daha fazla araştırma yapmak isteyenlere ilham verecektir.

Sonuçların iyi bir şekilde sunulması, tez yazma sürecindeki önemli bir adımdır ve çalışmanın değerini ve katkılarını vurgulamak için doğru tekniklerin kullanılmasını gerektirir. Bu nedenle, sonuçları net, anlaşılır ve etkileyici bir şekilde sunmak için çaba sarf etmek önemlidir.

Tez Yazma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Diğer İlkeler

Tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken diğer önemli ilkeler ve bu ilkelerin uygulanmasıyla ilgili ipuçları, tez yazma sürecinde başarıya ulaşmak için oldukça önemlidir. Bu ilkeler, tezinizin kalitesini artırmak, doğru bir şekilde organize etmek ve etkili bir şekilde iletişim kurmak için gereklidir.

Birinci ilke, tez yazma sürecinde doğru kaynak kullanımıdır. Doğru ve güvenilir kaynaklar kullanarak tezinizin temelini sağlamlaştırabilir ve çalışmanızın akademik değerini artırabilirsiniz. Ayrıca, kaynakları doğru bir şekilde atıfta bulunarak intihal riskini önlemiş olursunuz.

İkinci ilke, yazım ve imla kurallarına uygunluktur. Tezinizin yazım ve imla kurallarına uygun olması, okunabilirliği artırır ve profesyonel bir izlenim bırakır. Yazım ve imla hatalarını önlemek için yazınızı dikkatlice düzeltmelisiniz.

Diğer bir ilke, tez yazım kurallarına uygun şekilde yazmaktır. Tez yazarken belirli bir format ve yapının takip edilmesi önemlidir. Başlık, giriş, literatür taraması, metodoloji, sonuçlar ve tartışma gibi bölümleri doğru bir şekilde organize etmelisiniz.

Bunun yanı sıra, tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken diğer önemli ilke, verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde analiz edilmesidir. Verilerinizi doğru bir şekilde analiz etmek, doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlar ve tezinizin güvenilirliğini artırır.

Son olarak, tez yazma sürecinde elde edilen sonuçların iyi bir şekilde sunulması önemlidir. Sonuçlarınızı açık ve anlaşılır bir şekilde sunarak okuyucularınızın çalışmanızı anlamasını sağlayabilir ve etkileyici bir sonuç bölümü oluşturabilirsiniz.

Tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken bu ilkeler, tezinizin kalitesini artırmanıza, okuyucularınızın ilgisini çekmenize ve başarılı bir tez yazma deneyimi yaşamanıza yardımcı olacaktır.

Doğru Kaynak Kullanımı

Tez yazarken doğru kaynak kullanımı son derece önemlidir. Doğru kaynaklar kullanılmadığı takdirde tezinizin güvenilirliği ve akademik değeri azalabilir. Bu nedenle, kaynak seçiminde dikkatli olmanız gerekmektedir.

Doğru kaynak seçimi yaparken aşağıdaki faktörlere dikkat etmeniz önemlidir:

 • Kaynakların güvenilirliği: Kaynakların güvenilir olması, tezinizin akademik değerini artıracaktır. Akademik dergiler, kitaplar ve güvenilir araştırma kuruluşlarının yayınları en iyi kaynaklardır.
 • Güncel kaynaklar: Tezinizin güncel olması önemlidir. Bu nedenle, kaynaklarınızın son yayınlanan bilimsel araştırmalar ve güncel veriler içermesi gerekmektedir.
 • Çeşitli kaynaklar: Farklı kaynaklardan bilgi almak, tezinizin zenginliğini artırır. Farklı perspektiflerden bilgi edinmek, tezinizin daha kapsamlı ve etkileyici olmasını sağlar.

Doğru kaynak seçimi yaparken, kaynakların doğru şekilde atıf yapılarak kullanılması da önemlidir. Kaynaklardan alınan bilgilerin doğru şekilde referans verilerek kullanılması, intihal riskini önler ve tezinizin akademik bütünlüğünü korur.

Unutmayın, doğru kaynak kullanımı tezinizin kalitesini etkiler. Bu nedenle, kaynak seçimine özen göstererek tezinizin güvenilir, güncel ve akademik standartlara uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

Yazım ve İmla Kurallarına Uygunluk

Tez yazarken yazım ve imla kurallarına uygunluğun önemi oldukça büyüktür. Doğru bir şekilde yazılmış bir tez, akademik dünyada saygınlık kazanmanızı sağlar ve çalışmanızın ciddiyetini yansıtır. Yazım ve imla kurallarına uygun bir şekilde yazmak, okuyucunun tezinizi daha kolay anlamasını sağlar ve iletişimi güçlendirir.

Yazım ve imla kurallarına uygun bir tez yazmak için aşağıdaki ipuçlarını dikkate alabilirsiniz:

 • Yazım ve imla kurallarını iyi öğrenin ve uygulayın. Dilbilgisi ve imla hatalarınızı düzeltmek için dilbilgisi kitaplarından veya çevrimiçi kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
 • Metni düzenli bir şekilde yazın. Paragrafları ve cümleleri mantıklı bir şekilde birbirine bağlayın. Ayrıca, noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanın.
 • Metni gözden geçirin ve düzeltin. Yazdığınız metni birkaç kez okuyun ve dilbilgisi, imla ve yazım hatalarını düzeltin.
 • Referanslarınızı doğru bir şekilde belirtin. Alıntı yaptığınız veya başvurduğunuz kaynaklara uygun bir şekilde atıfta bulunun ve kaynakçanızı düzenli bir şekilde oluşturun.

Yazım ve imla kurallarına uygun bir tez yazmak, sizin profesyonel bir akademik araştırmacı olduğunuzu gösterir ve çalışmanızın kalitesini artırır. Bu nedenle, tez yazma sürecinde yazım ve imla kurallarına dikkat etmek önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Tez yazarken nelere dikkat etmeliyim?

  Tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli ilkeler şunlardır:

  • Doğru ve incelemeye uygun bir konu seçimi yapmalısınız.
  • Detaylı bir literatür taraması yapmalısınız.
  • Araştırma sorusunu doğru bir şekilde belirlemelisiniz.
  • Tez yazım kurallarına uygun şekilde yazmalısınız.
  • Verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde analiz edilmesine özen göstermelisiniz.
  • Sonuçları iyi bir şekilde sunmalısınız.
  • Doğru kaynak kullanımına dikkat etmelisiniz.
  • Yazım ve imla kurallarına uygunluk sağlamalısınız.
  • Dikkat edilmesi gereken diğer ilkeleri uygulamalısınız.
 • Tez konusu nasıl seçilir?

  Doğru bir tez konusu seçmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • İlgi duyduğunuz bir konuyu seçin.
  • İncelemeye uygun bir konu olduğundan emin olun.
  • Önceden yapılan çalışmaları araştırarak boşlukları belirleyin.
  • Uzmanlık alanınıza uygun bir konu seçin.
  • Konuyu daraltarak daha spesifik bir araştırma alanı belirleyin.
  • Mevcut kaynaklara erişiminizin kolay olduğundan emin olun.
 • Tez yazımında literatür taraması neden önemlidir?

  Literatür taraması, mevcut çalışmaları inceleyerek araştırma alanınızda yapılan önceki çalışmaları anlamanızı sağlar. Bu sayede boşlukları belirleyebilir, tezinizi diğer çalışmalardan ayırabilir ve daha kapsamlı bir bilgi birikimi elde edebilirsiniz.

 • Tez yazımında doğru kaynak kullanımı nasıl sağlanır?

  Doğru kaynak kullanımı için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Güvenilir ve akademik kaynakları tercih edin.
  • Kaynakları doğru şekilde alıntılayın ve kaynakça oluşturun.
  • Yazarın görüşlerini kendi fikirlerinizle karıştırmadan aktarın.
  • Özgün çalışmaları desteklemek için alıntıları dikkatlice seçin.
  • Çalışmanızın güvenilirliğini artırmak için çeşitli kaynaklara başvurun.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir