Published

Temmuz 1, 2017

Tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli detaylar, başarılı ve etkili bir tez hazırlamak için oldukça önemlidir. Bu detaylar, tezinizin kalitesini artıracak ve akademik başarınızı etkileyecektir. İşte tez yazma sürecinde dikkat etmeniz gereken en önemli detaylar:

 • Konu Seçimi: Tez yazarken doğru konuyu seçmek önemlidir. Konunun ilgi çekici, yenilikçi ve araştırılabilir olması gerekmektedir.
 • Kaynak Araştırması: Tez yazarken güvenilir ve akademik kaynaklardan yararlanmak önemlidir. Kaynak araştırması yaparak tezinizi destekleyecek bilgilere ulaşabilirsiniz.
 • Tez Yapısı: Tez yazarken giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç gibi bölümlere uygun bir yapı oluşturmak önemlidir.
 • Tez İçeriği: Tez içeriği, araştırmanızın amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonuçlarını detaylı bir şekilde açıklamalıdır.
 • Referanslar: Tez yazarken kullandığınız kaynakları doğru şekilde referans vererek akademik dürüstlüğü sağlamalısınız.
 • Dil ve Yazım Kuralları: Tez yazarken dil ve yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir. Doğru ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek akademik başarınızı etkileyebilir.
 • Sunum ve Savunma: Tez yazma sürecinin son aşaması olan sunum ve savunma aşamasında hazırlıklı olmalısınız. Sunumunuzun etkili ve akıcı olması önemlidir.

Tez yazma sürecinde bu detaylara dikkat ederek, başarılı bir tez hazırlayabilir ve akademik hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Unutmayın, tez yazma süreci sabır ve özen gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte profesyonel destek almak isterseniz, tezhazirlama.com, uzmanakademik.com ve tezdanismanligi.net gibi web sitelerinden ve iletişim numaralarından destek alabilirsiniz.

Konu Seçimi

Tez yazma sürecinde konu seçimi oldukça önemlidir. Doğru bir konu seçmek, tezinizin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. İlk olarak, konunun ilgi çekici olması gerekmektedir. Okuyucunun dikkatini çekebilecek bir konu seçmek, tezinizin okunurluğunu artırabilir.

Ayrıca, konunun yenilikçi olması da önemlidir. Yeni bir bakış açısı sunan, özgün ve yenilikçi bir konu seçmek, tezinizin akademik değerini artırabilir. Bunun yanı sıra, konunun araştırılabilir olması da dikkate alınmalıdır. Araştırma yapabileceğiniz kaynaklara ve verilere erişebileceğiniz bir konu seçmek, tezinizin sağlam bir temele dayanmasını sağlayacaktır.

Özetle, tez yazarken doğru konuyu seçmek oldukça önemlidir. Konunun ilgi çekici, yenilikçi ve araştırılabilir olması gerekmektedir. Bu sayede teziniz daha etkili ve değerli bir çalışma haline gelecektir.

Kaynak Araştırması

Kaynak araştırması, tez yazma sürecinde önemli bir adımdır. Tezinizi güvenilir ve akademik kaynaklarla desteklemek, çalışmanızın kalitesini artıracaktır. Kaynak araştırması yaparak, tezinizin konusuyla ilgili güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

Öncelikle, tezinizin konusuyla ilgili geniş bir literatür taraması yapmanız gerekmektedir. Bu tarama sırasında, akademik dergiler, kitaplar, makaleler ve güvenilir internet kaynaklarından faydalanabilirsiniz. Kaynaklarınızın güncel ve bilimsel nitelikte olmasına dikkat edin.

Ayrıca, tezinizin konusuyla ilgili uzmanlardan da bilgi almanız önemlidir. Bu uzmanlar, size tezinizin konusunda rehberlik edebilir ve farklı bakış açıları sunabilirler. Tezinizin konusuna uygun konferanslara, seminerlere veya çalıştaylara katılarak da yeni bilgiler edinebilirsiniz.

Kaynak araştırması yaparken, kaynaklarınızı düzenli bir şekilde kaydetmeli ve referanslarını doğru bir şekilde belirtmelisiniz. Bu, akademik dürüstlük açısından önemlidir ve tezinizin güvenilirliğini artırır. Kaynaklarınızı doğru bir şekilde referans vererek, diğer araştırmacıların çalışmalarına saygı göstermiş olursunuz.

Unutmayın, kaynak araştırması yaparak tezinizin kalitesini artırabilir ve çalışmanızı daha güçlü bir temele oturtabilirsiniz. Güvenilir ve akademik kaynaklardan yararlanarak, tezinizi destekleyecek bilgilere ulaşabilir ve çalışmanızı daha sağlam bir şekilde sunabilirsiniz.

Tez Yapısı

Tez Yapısı

Tez yazarken giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç gibi bölümlere uygun bir yapı oluşturmak önemlidir. Bu yapı, tezinizin akışını düzenler ve okuyucuya araştırmanızın mantıklı bir şekilde ilerlediğini gösterir.

Giriş: Tezinizin giriş bölümü, araştırmanızın amacını, önemini ve araştırma sorularını tanıtır. Okuyucuya konunun neden önemli olduğunu ve araştırmanızın hangi açıkları doldurmayı hedeflediğini anlatır.

Literatür Taraması: Bu bölümde, konuyla ilgili önceki çalışmaları ve literatürdeki açıkları analiz edersiniz. Bu, araştırmanızın mevcut bilgiye nasıl katkı sağlayacağını ve hangi teorik çerçeveleri kullanacağınızı belirlemenize yardımcı olur.

Yöntem: Araştırmanızın nasıl yapıldığını ve verilerin nasıl toplandığını açıkladığınız bölümdür. Araştırma tasarımınızı, veri toplama yöntemlerini ve analiz tekniklerini detaylı bir şekilde açıklamanız gerekmektedir.

Bulgular: Bu bölümde, elde ettiğiniz verileri ve bulguları sunarsınız. Verileri tablolar, grafikler veya istatistiksel analizlerle destekleyerek araştırmanızın sonuçlarını gösterirsiniz.

Tartışma: Bulgularınızı değerlendirip yorumladığınız bölümdür. Araştırmanızın amacına ulaşma derecesini, bulgularınızın literatürle uyumunu ve olası açıklamaları tartışarak araştırmanızın önemini vurgularsınız.

Sonuç: Tezinizin son bölümüdür ve araştırmanızın özetini, bulgularınızın önemini ve gelecekteki araştırmalar için önerilerinizi içerir. Okuyucuya araştırmanızın sonuçlarına nasıl ulaştığınızı ve hangi sonuçlara vardığınızı net bir şekilde aktarmanız gerekmektedir.

Tez İçeriği

Tez içeriği, araştırmanızın amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonuçlarını detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Tezinizin amacı, çalışmanızın neyi hedeflediğini belirlemek için önemlidir. Amacınızı net bir şekilde ifade ederek, okuyucularınızın çalışmanızın önemini anlamasını sağlayabilirsiniz.

Yöntemler bölümü, araştırmanızı nasıl yaptığınızı ve verilerinizi nasıl topladığınızı açıklar. Bu bölümde kullanılan yöntemleri ve araştırma tasarımını ayrıntılı bir şekilde anlatmalısınız. Bu, çalışmanızın güvenilirliğini ve geçerliliğini göstermek için önemlidir.

Bulgular bölümü, elde ettiğiniz verileri ve analiz sonuçlarını açıklar. Bu bölümde, istatistiksel verileri, grafikleri veya tabloları kullanarak bulgularınızı görsel olarak sunabilirsiniz. Bulgularınızı açıklarken, detaylı ve anlaşılır bir dil kullanmaya özen göstermelisiniz.

Sonuçlar bölümü, çalışmanızın genel sonuçlarını ve elde ettiğiniz bulguların anlamını özetler. Bu bölümde, araştırmanızın amacına ne kadar ulaştığınızı ve bulgularınızın ne anlama geldiğini vurgulamalısınız. Ayrıca, çalışmanızın sınırlamalarını ve gelecekteki araştırmalar için önerilerinizi de belirtmelisiniz.

Referanslar

Tez yazarken kullandığınız kaynakları doğru şekilde referans vermek akademik dürüstlük açısından son derece önemlidir. Kaynak göstermeden yapılan çalışmalar, intihal olarak kabul edilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, tezinizde kullandığınız her kaynağı doğru bir şekilde referans vererek kaynak sahiplerinin çalışmalarına saygı göstermelisiniz.

Referanslarınızı düzenli bir şekilde listeleyerek, okuyucuların kaynaklara erişim sağlamasını kolaylaştırabilirsiniz. Referans listesinde, yazarın adı, yayın tarihi, makale veya kitap adı, dergi veya yayın adı, sayfa numaraları gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, internet kaynakları için URL adresi veya DOI numarası da eklemeniz gerekmektedir.

Referanslarınızı belirtirken, APA veya MLA gibi akademik yazım kurallarına uymanız önemlidir. Bu kurallar, kaynakların nasıl düzenleneceği, nasıl alıntılanacağı ve nasıl referans verileceği konusunda rehberlik sağlar. Doğru referans vermek, hem çalışmanızın güvenilirliğini artırır hem de akademik toplum içinde saygınlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Dil ve Yazım Kuralları

Tez yazma sürecinde dil ve yazım kurallarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Doğru ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek, akademik başarınızı etkileyebilir. İyi bir tez yazabilmek için aşağıdaki dil ve yazım kurallarına dikkat etmeniz gerekmektedir:

 • Gramatik Kurallara Uygunluk: Tezinizi yazarken Türkçe dilbilgisine ve gramer kurallarına uygun bir şekilde yazmaya özen gösterin. Cümlelerin yapısı, noktalama işaretleri ve dilin doğru kullanımı önemlidir.
 • Anlaşılır ve Açık İfade: Tezinizi yazarken karmaşık cümlelerden kaçının ve anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterin. Okuyucunun tezinizi anlaması ve takip etmesi önemlidir.
 • Akademik Dil: Tezinizi yazarken akademik bir dil kullanmaya dikkat edin. İfade etmek istediğiniz fikirleri bilimsel bir dille aktarın ve gerektiğinde akademik terimler kullanın.
 • Yazım Kurallarına Uygunluk: Yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmaya özen gösterin. Kelimelerin doğru yazıldığından ve yazım hatalarının düzeltilmiş olduğundan emin olun.

Yukarıdaki dil ve yazım kurallarına dikkat ederek tezinizi oluşturduğunuzda, akademik bir metin ortaya çıkarabilir ve başarılı bir tez yazma süreci geçirebilirsiniz.

Sunum ve Savunma

Sunum ve Savunma

Tez yazma sürecinin son aşaması olan sunum ve savunma aşamasında hazırlıklı olmalısınız. Bu aşamada, tezinizi etkili bir şekilde sunabilmeniz ve savunabilmeniz önemlidir. Sunumunuzun etkili ve akıcı olması, jüri üyelerini etkilemeniz açısından büyük bir öneme sahiptir.

Sunum hazırlığı yaparken, görsel ve yazılı materyaller kullanarak tezinizin önemli noktalarını vurgulayabilirsiniz. Bu sayede, sunumunuz daha etkileyici ve anlaşılır olacaktır. Ayrıca, sunumunuzda kullanacağınız slaytların düzenli ve anlaşılır olmasına dikkat etmelisiniz.

Savunma sırasında ise tezinizi etkili bir şekilde savunmak için stratejiler belirlemelisiniz. Sorulara açık ve net cevaplar vererek jüri üyelerinin güvenini kazanabilirsiniz. Ayrıca, tezinizin önemli bulgularını ve sonuçlarını vurgulamak için örnekler ve kanıtlar kullanabilirsiniz.

Özetle, sunum ve savunma aşamasında tezinizi etkili bir şekilde sunabilmek ve savunabilmek için hazırlıklı olmalısınız. Sunumunuzun etkili ve akıcı olması, jüri üyelerini etkilemeniz açısından büyük bir öneme sahiptir.

Sunum Hazırlığı

Sunumunuz için görsel ve yazılı materyaller hazırlamalı, önemli noktaları vurgulayarak etkileyici bir sunum yapmalısınız.

Sunum hazırlığı, tezinizin son aşamasında önemli bir adımdır. Etkileyici bir sunum yapmak için görsel ve yazılı materyaller kullanmalısınız. Bu materyaller, sunumunuzun daha anlaşılır ve akıcı olmasını sağlayacaktır.

Görsel materyaller, sunumunuzun görsel açıdan etkileyici olmasını sağlar. Örneğin, grafikler, tablolar, resimler ve slaytlar kullanarak verilerinizi daha iyi anlatabilirsiniz. Ayrıca, yazılı materyaller de sunumunuzun etkisini artırır. Önemli noktaları vurgulayan başlıklar, alt başlıklar ve anahtar kelimeler kullanarak sunumunuzun daha anlaşılır olmasını sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, sunumunuzun akıcı olmasına dikkat etmelisiniz. Konuşmanızı düzenli ve anlaşılır bir şekilde yapmalı, slaytlarınızı geçişleri düzgün bir şekilde yapmalısınız. Ayrıca, sunumunuzun süresini kontrol etmek de önemlidir. Süreyi aşmamak ve sunumunuzu gereksiz yere uzatmamak, dinleyicilerin dikkatini kaybetmemesini sağlar.

Özetle, sunum hazırlığı sürecinde görsel ve yazılı materyaller kullanarak etkileyici bir sunum yapmalısınız. Dikkat çekici ve akıcı bir sunum, tezinizin önemli noktalarını vurgulamanıza yardımcı olur ve dinleyicilerin ilgisini çeker.

Savunma Stratejisi

Savunma sırasında tezinizi etkili bir şekilde savunmak için stratejiler belirlemek oldukça önemlidir. İyi bir savunma stratejisi, tezinizin güçlü yönlerini vurgulayarak jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi sağlar. Bu stratejileri belirlerken, tezinizin ana argümanlarını öne çıkaracak sorulara odaklanmanız gerekmektedir.

Bir savunma stratejisi oluştururken, sorulara açık ve net cevaplar vermeye önem vermelisiniz. Jüri üyelerinin sorularını anlayarak, doğru ve mantıklı cevaplar vermek tezinizin güvenilirliğini artıracaktır. Ayrıca, tezinizin zayıf noktalarını önceden belirleyip, bu noktalara yönelik savunma stratejileri geliştirmeniz de önemlidir.

Savunma sırasında, tezinizin ana fikirlerini vurgulayarak, jüri üyelerinin dikkatini çekmek için görsel ve yazılı materyaller kullanabilirsiniz. Bu materyaller, tezinizin önemli noktalarını vurgulayarak etkileyici bir sunum yapmanızı sağlar.

Unutmayın, savunma sırasında kendinizi rahat hissetmek ve kendinizi ifade etmek önemlidir. Kendi tezinize olan inancınızı yansıtarak, jüri üyelerini ikna etme şansınızı artırabilirsiniz. Sorulara açık, net ve güvenilir cevaplar vererek, tezinizi etkili bir şekilde savunabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Tez yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylar nelerdir?

  Tez yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylar şunlardır:

  • Konu seçimi
  • Kaynak araştırması
  • Tez yapısı
  • Tez içeriği
  • Referanslar
  • Dil ve yazım kuralları
  • Sunum ve savunma
 • Tez konusunu nasıl seçmeliyim?

  Tez konusunu seçerken ilgi çekici, yenilikçi ve araştırılabilir bir konu seçmelisiniz. Kendi ilgi alanlarınıza ve uzmanlık alanınıza uygun bir konu seçmek önemlidir.

 • Tez yazarken kaynak araştırması nasıl yapılmalı?

  Tez yazarken güvenilir ve akademik kaynaklardan yararlanmalısınız. Kütüphaneleri, akademik veritabanlarını ve çevrimiçi kaynakları kullanarak tezinizi destekleyecek bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • Tez yapısını nasıl oluşturmalıyım?

  Tez yapısını oluştururken giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç gibi bölümlere uygun bir düzenleme yapmalısınız. Bu bölümleri mantıklı bir şekilde sıralamalı ve akademik standartlara uygun bir yapı oluşturmalısınız.

 • Tez içeriği nasıl olmalıdır?

  Tez içeriği, araştırmanızın amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonuçlarını detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Tezinizin ana argümanını destekleyen verileri ve analizleri içermelidir.

 • Tez yazarken dil ve yazım kurallarına nasıl dikkat etmeliyim?

  Tez yazarken dil ve yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir. Doğru ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek akademik başarınızı etkileyebilir. Dil ve yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmış bir tez, profesyonel ve güvenilir bir izlenim bırakır.

 • Tez sunumu nasıl hazırlanmalıdır?

  Tez sunumu için görsel ve yazılı materyaller hazırlamalı, önemli noktaları vurgulayarak etkileyici bir sunum yapmalısınız. Sunumunuzun akıcı, anlaşılır ve etkileyici olmasına özen göstermelisiniz.

 • Tez savunmasında nasıl başarılı olabilirim?

  Tez savunması sırasında tezinizi etkili bir şekilde savunmak için stratejiler belirlemeli, sorulara açık ve net cevaplar vermeye çalışmalısınız. Hazırlıklı olmalı ve tezinizin önemli noktalarını vurgulayarak ikna edici bir savunma yapmalısınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir