Published

Temmuz 1, 2017

Bu makalede, tez hazırlama sürecinde başarılı bilimsel yazıları nasıl okuyabileceğiniz konusunda altı alt başlık ele alınmaktadır. Tez hazırlama süreci, birçok öğrenci için zorlu ve karmaşık bir süreç olabilir. Ancak, başarılı bir şekilde tamamlanması için bilimsel yazıları anlamak ve etkili bir şekilde okumak önemlidir. Bu makalede, bilimsel yazıları anlama ve analiz etme konusunda size rehberlik etmek için altı adım bulunmaktadır.

İlk olarak, bilimsel yazıları anlamak için dikkat etmeniz gereken temel noktaları ve okuma stratejilerini ele alacağız. Ardından, yazının özet ve giriş bölümlerini nasıl inceleyebileceğinizi ve önemli bilgileri nasıl çıkarabileceğinizi öğreneceksiniz. Araştırma sorusu ve hipotezlerin yazının genel amacını ve yöntemlerini anlamak için nasıl kullanılabileceğini de ele alacağız.

İkinci olarak, literatür taraması ve ilgili çalışmaların yazının bağlamını ve mevcut bilgi birikimini nasıl yansıttığını anlamak için nasıl analiz edebileceğinizi öğreneceksiniz. Bu adımda, yazının yöntem ve bulgular bölümlerini nasıl inceleyebileceğinizi ve sonuçlara eleştirel bir bakış geliştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Yazının kullanılan yöntemlerini ve veri analizini anlamak için nasıl okuyabileceğinizi ve yazının bulgularını değerlendirmek için nasıl analiz edebileceğinizi öğreneceksiniz.

Tez hazırlama sürecinde başarılı bilimsel yazıları nasıl okuyabileceğiniz konusunda bu altı adım size rehberlik edecektir. Bu adımları takip ederek, bilimsel yazıları daha etkili bir şekilde anlayabilir ve tez hazırlama sürecinde daha başarılı olabilirsiniz.

1. Bilimsel Yazıları Anlamak

1. Bilimsel Yazıları Anlamak

Bilimsel yazıları anlamak, akademik çalışmalardan yararlanmak ve bilgi edinmek için önemlidir. Ancak, bilimsel yazılar genellikle karmaşık ve teknik bir dil kullanır ve okuyucular için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, bilimsel yazıları anlamak için dikkat etmeniz gereken bazı temel noktalar ve okuma stratejileri vardır.

İlk olarak, bilimsel yazıları anlamak için metne odaklanmalısınız. Yazıyı dikkatlice okuyun ve her cümleyi anlamaya çalışın. Eğer bir kelimenin anlamını bilmiyorsanız, bir sözlük kullanarak anlamını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, paragrafları ve bölümleri bir bütün olarak değerlendirmek önemlidir. Bu şekilde, yazının ana fikrini ve argümanını daha iyi anlayabilirsiniz.

İkinci olarak, bilimsel yazıları anlamak için önemli kavramları ve terimleri tanımanız gerekmektedir. Bilimsel yazılarda sıkça kullanılan terimleri ve kavramları öğrenmek, yazıyı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle, literatür taraması yaparken ve bilimsel yazıları okurken yeni terimler öğrenmeye dikkat etmelisiniz.

Ayrıca, bilimsel yazıları anlamak için okuma stratejileri kullanabilirsiniz. Örneğin, yazının özetini ve giriş bölümünü okuyarak yazının genel amacını ve argümanını anlayabilirsiniz. Ayrıca, tablo ve grafikleri inceleyerek verileri daha iyi anlayabilirsiniz. Yazının sonuç bölümünü okuyarak da araştırmanın sonuçlarını ve önemini kavrayabilirsiniz.

Bilimsel yazıları anlamak, zaman ve pratik gerektiren bir beceridir. Ancak, bu beceriyi geliştirdikçe, akademik çalışmalardan daha fazla fayda sağlayabilir ve bilgi birikiminizi artırabilirsiniz.

2. Özet ve Giriş Bölümlerini İncelemek

2. Özet ve Giriş Bölümlerini İncelemek

Bilimsel yazıların özet ve giriş bölümleri, yazının temel yapı taşlarıdır ve okuyucuya önemli bilgiler sağlar. Bu bölümleri analiz etmek, yazının amacını, yöntemlerini ve bulgularını anlamak için önemlidir. Ayrıca, bu bölümler, yazının genel kalitesi ve güvenilirliği hakkında ipuçları sunar.

Özet bölümü, yazının kısa bir özetini sunar ve genellikle birkaç cümleden oluşur. Bu bölümü analiz ederken, yazının ana fikirlerini ve araştırma sorusunu belirlemek önemlidir. Özet bölümü, yazının genel amacını ve araştırmanın önemini vurgular.

Giriş bölümü ise yazının başlangıcını oluşturur ve genellikle daha uzun bir bölümdür. Bu bölümde, araştırma konusu ve araştırmanın önemi detaylı bir şekilde açıklanır. Giriş bölümü, literatür taramasını ve araştırmanın amacını da içerebilir.

Bu bölümleri analiz ederken, yazının ana fikirlerini ve araştırma sorusunu belirlemek için dikkatli bir şekilde okumak önemlidir. Ayrıca, giriş bölümünde kullanılan kaynakları da inceleyerek, araştırmanın mevcut bilgi birikimine nasıl katkı sağladığını anlamak mümkündür.

Bilimsel yazıların özet ve giriş bölümlerini analiz etmek, yazının genel yapısını ve amacını anlamak için önemlidir. Bu bölümler, okuyucuya yazının içeriği hakkında önemli bilgiler sağlar ve araştırmanın değerini belirlemeye yardımcı olur.

2.1. Araştırma Sorusu ve Hipotezi Anlamak

2.1. Araştırma Sorusu ve Hipotezi Anlamak

Araştırma sorusu ve hipotezler, bir bilimsel yazının genel amacını ve yöntemlerini anlamak için önemli bir role sahiptir. Araştırma sorusu, çalışmanın odak noktasını belirleyen ve çözülmek istenen soruyu ifade eder. Bu soru, çalışmanın amacını belirlemekte ve yönlendirmektedir. Araştırma sorusu, yazının okuyucuya ne sunmayı hedeflediğini ve hangi sorunun çözülmek istendiğini açıklar.

Hipotezler ise araştırma sorusuna cevap olabilecek iddialardır. Hipotezler, çalışmanın önermelerini ve tahminlerini ifade eder. Bu tahminler, araştırma sorusunun cevaplarını aramak için test edilecek olan varsayımlardır. Hipotezler, çalışmanın sonuçlarına ulaşmada yol gösterici olabilir ve araştırmacıların çalışma sürecini daha etkili hale getirebilir.

Araştırma sorusu ve hipotezler, bilimsel yazıları anlamak için dikkatlice incelenmelidir. Bu sorular ve tahminler, araştırmacının çalışmanın amacını ve yöntemlerini anlamasına yardımcı olur. Ayrıca, okuyuculara çalışmanın ne hakkında olduğunu ve ne tür sonuçlar beklenildiğini açıklar.

2.1.1. Araştırma Sorusunun Önemi

Araştırma sorusu, bir bilimsel yazının temelini oluşturan önemli bir unsurdur. Bu soru, çalışmanın genel amacını ve önemini belirlemek için kullanılabilir. Araştırma sorusu, yazının ne hakkında olduğunu ve hangi konuya odaklandığını açıkça belirtir. Ayrıca, soru, çalışmanın sınırlarını belirleyebilir ve hangi verilerin toplandığını ve analiz edildiğini gösterir.

Araştırma sorusunun önemi, çalışmanın yönlendirilmesine ve odaklanmasına yardımcı olur. Soru, araştırmacıya çalışmanın hangi sorunu çözmeyi amaçladığını hatırlatır ve çalışmanın sonuçlarının ne tür bir katkı sağlayacağını belirler. Ayrıca, araştırma sorusu, çalışmanın hipotezlerinin formüle edilmesine yardımcı olur ve bu hipotezlerin test edilmesi için bir temel sağlar.

Araştırma sorusunun önemi, okuyuculara da rehberlik eder. Soru, çalışmanın amacını ve önemini belirterek okuyucunun ilgisini çeker. Ayrıca, soru, çalışmanın potansiyel sonuçlarını tahmin etmelerine yardımcı olur ve çalışmanın ne tür bir bilgi sağlayabileceğini anlamalarını sağlar.

2.1.2. Hipotezlerin Test Edilmesi

Hipotezler, bilimsel yazının sonuçlarına nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için önemli bir rol oynar. Hipotezler, araştırmanın amacını ve beklenen sonuçları belirlemek için kullanılır. Bu nedenle, hipotezlerin test edilmesi ve sonuçlara olan etkilerinin analiz edilmesi önemlidir.

Hipotezlerin test edilmesi, araştırmacının veri toplama ve analiz sürecini içerir. Veriler, hipotezlerin doğruluğunu veya yanlışlığını doğrulamak veya çürütmek için kullanılır. Bu süreçte istatistiksel analizler, grafikler ve tablolar kullanılabilir.

Analiz sonuçları, hipotezlerin doğruluk derecesini belirlemek için kullanılır. Eğer hipotezler desteklenirse, araştırmacılar sonuçlarına güvenebilir ve hipotezlerin doğruluğunu kanıtlamış olurlar. Eğer hipotezler çürütülürse, yeni bir hipotez geliştirme veya araştırma sürecini yeniden değerlendirme fırsatı doğar.

Hipotezlerin test edilmesi, bilimsel yazının güvenilirliğini artırır ve araştırmacıya verilerine dayanarak sonuçlara ulaşma imkanı sağlar. Bu nedenle, hipotezlerin test edilmesi ve sonuçlara olan katkıları önemlidir.

2.2. Literatür Taraması ve İlgili Çalışmaları İncelemek

Literatür taraması ve ilgili çalışmaların yazının bağlamını ve mevcut bilgi birikimini anlamak için önemli bir adımdır. Bu adımda, yazının konusuyla ilgili önceki araştırmaları ve yayınları incelemek gerekmektedir. Literatür taraması, mevcut bilgi birikimini değerlendirmeye ve yazının konusunu daha iyi anlamaya yardımcı olur.

Bu süreçte, farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri analiz etmek önemlidir. İlgili çalışmalardan alınan veriler, yazının bağlamını ve mevcut bilgi birikimini yansıtır. Bu verileri analiz ederek, yazının konusuyla ilgili daha fazla bilgi edinebilir ve araştırmanın yerini ve önemini daha iyi anlayabilirsiniz.

Literatür taraması ayrıca, yazının araştırma sorusuyla nasıl ilişkili olduğunu ve daha önceki çalışmaların ne tür sonuçlara ulaştığını anlamanıza yardımcı olur. Bu da size araştırmanızın özgünlüğünü ve katkısını değerlendirmek için bir fikir verir.

Genel olarak, literatür taraması ve ilgili çalışmaları incelemek, yazının temelini oluşturan bilgi birikimini anlamanıza ve araştırmanızın yerini belirlemenize yardımcı olur. Bu adımı atlamadan önce, mevcut kaynakları analiz etmek ve yazının konusunu daha iyi anlamak için zaman ayırmak önemlidir.

3. Yöntem ve Bulguları Değerlendirmek

3. Yöntem ve Bulguları Değerlendirmek

Bilimsel yazıların yöntem ve bulgular bölümleri, araştırmanın temelini oluşturur ve sonuçlara eleştirel bir bakış geliştirmek için önemli ipuçları sağlar. Bu bölümleri incelemek, araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini anlamak için kritik öneme sahiptir.

Öncelikle, yöntem bölümünü inceleyerek araştırmanın nasıl yapıldığını anlayabilirsiniz. Bu bölümde kullanılan veri toplama yöntemleri, örnekleme teknikleri ve istatistiksel analizler hakkında bilgi bulunur. Yöntem bölümünü dikkatlice okuyarak, araştırmanın güvenilirliği ve geçerliliği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Bulgular bölümü ise araştırmanın ana sonuçlarını içerir. Bu bölümde, istatistiksel veriler, grafikler ve tablolar kullanılarak elde edilen bulgular sunulur. Bulguları değerlendirmek için, verileri dikkatlice analiz etmek ve sonuçların araştırma sorusuyla uyumlu olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.

Ayrıca, bulguların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını da kontrol etmek gerekmektedir. İstatistiksel anlamlılık, araştırmanın sonuçlarının rastlantısal olmadığını ve gerçek bir ilişki olduğunu gösterir. Bu nedenle, bulguları değerlendirirken istatistiksel analizlere dikkat etmek önemlidir.

Son olarak, bulguları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek önemlidir. Araştırmanın sınırlamalarını ve eksikliklerini belirlemek, sonuçların genelleştirilebilirliğini değerlendirmek ve daha fazla araştırma yapılması gereken alanları belirlemek için eleştirel düşünme becerilerini kullanmak önemlidir.

3.1. Yöntem Bölümünü Anlamak

Yazının kullanılan yöntemlerini ve veri analizini anlamak için nasıl okunabileceği.

Yöntem bölümü, bir bilimsel yazının en önemli bölümlerinden biridir çünkü bu bölüm, yapılan araştırmanın nasıl gerçekleştirildiğini ve verilerin nasıl toplandığını açıklar. Bu nedenle, yöntem bölümünü anlamak, yazının genel amacını ve sonuçlarını değerlendirmek için önemlidir.

Yöntem bölümünü anlamak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak, yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde sunulduğundan emin olunmalıdır. Araştırmacının kullandığı veri toplama yöntemleri, örnekleme yöntemleri ve istatistiksel analiz teknikleri gibi bilgiler net bir şekilde belirtilmelidir.

Ayrıca, yöntem bölümünde kullanılan terimleri anlamak da önemlidir. Araştırmacının kullandığı terimlerin tanımları ve açıklamaları, okuyucunun araştırmanın nasıl yapıldığını daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Yöntem bölümünü anlamak için bir diğer önemli nokta, veri analizini anlamaktır. Araştırmacının kullandığı istatistiksel analiz teknikleri ve bulguların nasıl yorumlandığı hakkında bilgi sahibi olmak, araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmek için önemlidir.

Yöntem bölümünü anlamak için tablolar ve listeler kullanmak da faydalı olabilir. Araştırmacının kullandığı veri toplama yöntemlerini ve istatistiksel analiz tekniklerini daha iyi anlamak için bu grafiksel gösterimlerden yararlanabilirsiniz.

Sonuç olarak, yöntem bölümünü anlamak, bir bilimsel yazının temel unsurlarından biridir. Yöntem bölümünü anlamak, araştırmanın nasıl yapıldığını ve verilerin nasıl analiz edildiğini anlamak için önemlidir. Bu bölümü anlamak, yazının genel amacını ve sonuçlarını değerlendirmek için önemli bir adımdır.

3.2. Bulguları Değerlendirmek

3.2. Bulguları Değerlendirmek

Yazının bulgularını değerlendirmek ve sonuçlara eleştirel bir bakış geliştirmek için analiz yapmak oldukça önemlidir. Bulgular bölümü, araştırmanın temel sonuçlarını ve elde edilen verileri içerir. Bu bölümdeki bilgiler, araştırmanın amacını ve hipotezlerini destekleyip desteklemediğini gösterir.

İlk adım olarak, bulgular bölümünü dikkatlice okuyun ve ana sonuçları belirleyin. Bu sonuçlar, araştırmanın amacına ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir. Sonuçlar, tablolar ve grafiklerle desteklenebilir. Bu nedenle, tablo ve grafikleri analiz ederek verilerinizi görsel olarak anlamak önemlidir.

Sonra, bulguları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirin. Bulguların güvenilirliğini ve geçerliliğini sorgulayın. Araştırmanın yöntemlerini ve veri analizini dikkatlice inceleyin. Bu, sonuçların ne kadar sağlam olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca, bulguları literatür ile karşılaştırın. Mevcut bilgi birikimine uygun olarak sonuçları yorumlayın. Başka çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırma yaparak araştırmanızın önemini anlayabilirsiniz.

Analizlerinizi ve değerlendirmelerinizi detaylandırmak için tablolar ve listeler oluşturabilirsiniz. Bu, okuyucunun bulguları daha iyi anlamasına ve sonuçlara eleştirel bir bakış geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • 1. Bilimsel yazıları anlamak için nelere dikkat etmeliyim?

  Bilimsel yazıları anlamak için öncelikle yazının amacını ve ana fikrini belirlemek önemlidir. Ayrıca, yazıda kullanılan terimleri ve metodolojiyi anlamak da gereklidir. Okurken not almak, önemli noktaları vurgulamak ve metni özetlemek de anlama sürecine yardımcı olabilir.

 • 2. Bilimsel yazıların özet ve giriş bölümlerini nasıl analiz edebilirim?

  Özet bölümü, yazının genel amacını ve önemli bulgularını özetler. Giriş bölümü ise araştırma sorusunu ve hipotezleri tanımlar. Bu bölümleri analiz ederek yazının temel sorununu, araştırma yöntemlerini ve beklenen sonuçları anlayabilirsiniz.

 • 3. Araştırma sorusu ve hipotezlerin önemi nedir?

  Araştırma sorusu, yazının temel sorununu belirler ve çalışmanın odak noktasını oluşturur. Hipotezler ise bu sorunun cevabını öngörür. Bu nedenle, araştırma sorusu ve hipotezleri anlamak, yazının genel amacını ve yöntemlerini anlamak için önemlidir.

 • 4. Literatür taraması ve ilgili çalışmaları nasıl analiz edebilirim?

  Literatür taraması, yazının bağlamını ve mevcut bilgi birikimini yansıtır. İlgili çalışmalar ise benzer araştırmaların sonuçlarını sunar. Bu bölümleri analiz ederek yazının konusunu daha iyi anlayabilir ve mevcut bilgi birikimine katkı sağlayabilirsiniz.

 • 5. Bilimsel yazıların yöntem ve bulgular bölümlerini nasıl inceleyebilirim?

  Yöntem bölümü, kullanılan araştırma yöntemlerini ve veri analizini açıklar. Bulgular bölümü ise elde edilen sonuçları sunar. Bu bölümleri analiz ederek yazının yöntemlerini ve sonuçlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir