Published

Temmuz 1, 2017

Lisans tezi yazdırma sürecinde karşılaşılan zorluklar oldukça çeşitlidir ve birçok öğrenci için kafa karıştırıcı olabilir. Bu makalede, lisans tezi yazım sürecinde karşılaşılan zorlukları ele alacak ve bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli ipuçları sunacağız.

İlk zorluk, tez konusu seçimidir. Birçok öğrenci için doğru tez konusunu bulmak ve belirlemek oldukça zor olabilir. Konunun ilgi çekici, yenilikçi ve araştırılabilir olması önemlidir. Ayrıca, tez konusunu belirlerken danışmanınızın da fikrini almanız önemlidir.

Bir diğer zorluk, uygun kaynakları bulma ve inceleme yapma sürecidir. Teziniz için güvenilir ve akademik kaynaklar bulmak zaman alıcı olabilir. Bu süreçte doğru kaynakları bulmak için kütüphaneleri, veri tabanlarını ve çevrimiçi araştırma araçlarını kullanabilirsiniz.

Veri toplama ve analiz aşamasında da zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Verilerin toplanması ve analiz edilmesi zaman alıcı ve karmaşık bir süreç olabilir. Bu süreçte doğru veri toplama yöntemlerini kullanmak ve analiz için uygun araçları seçmek önemlidir.

Tez yazımı ve formatlama sürecinde de zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Tezinizin akademik standartlara uygun olması ve kaynakça düzenlemelerinin doğru yapılması önemlidir. Bu süreçte tez yazımı ve formatlama kurallarını dikkate almanız önemlidir.

Tez sürecinde danışman ile iletişimde yaşanan zorluklar da sıkça karşılaşılan bir durumdur. Danışmanınızla etkili iletişim kurmak ve düzenli toplantılar yapmak önemlidir. Danışmanınızın geri bildirimlerini dikkate alarak tezinizi geliştirebilirsiniz.

Son olarak, danışmanın talep ettiği değişiklikler ve düzeltmeler de tez yazma sürecinde zorluklar yaratabilir. Bu süreçte sabırlı olmak ve danışmanınızın önerilerini dikkate almak önemlidir.

Bu makalede ele alınacak konular, lisans tezi yazdırma sürecindeki zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için ipuçlarını içermektedir. Bu ipuçları, öğrencilerin tez yazma sürecinde daha kolay ve başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.

Tez konusu seçimi

Tez konusu seçimi

Tez yazma sürecinde en önemli adımlardan biri tez konusu seçimidir. Ancak, bu aşamada birçok öğrenci zorluklarla karşılaşabilir. Tez konusu seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

İlk olarak, ilgi alanınıza uygun bir konu seçmek önemlidir. Tezinizi yazarken sıkılmamak ve motivasyonunuzu korumak için konunun size ilgi duyduğunuz bir alanda olması önemlidir. Ayrıca, tez konusunun akademik dünyada önceden çalışılmış olmaması da önemlidir. Yeni bir perspektif sunmak ve literatüre katkıda bulunmak hedeflenmelidir.

Bunun yanı sıra, tez konusu seçerken kaynak bulma ve erişilebilirlik de göz önünde bulundurulmalıdır. Konuyla ilgili yeterli ve güncel kaynaklara ulaşmanız, araştırmanızı desteklemek için önemlidir. Ayrıca, tezinizin kapsamını da göz önünde bulundurmalısınız. Konu ne kadar geniş veya dar olmalı? Bu, tez yazma sürecindeki zorlukları etkileyebilir.

Tez konusu seçimi aşamasında, danışmanınızın da rehberliği önemlidir. Danışmanınızın tecrübesinden faydalanarak uygun bir konu seçebilirsiniz. Ayrıca, tez konusu seçiminde literatür taraması yapmanız da faydalı olacaktır. Benzer çalışmaları inceleyerek, boşlukları ve potansiyel araştırma alanlarını belirleyebilirsiniz.

Tez konusu seçimi sürecinde karşılaşabileceğiniz zorluklar normaldir. Ancak, bu adımda dikkatli ve planlı bir şekilde ilerlerseniz, tezinizi daha kolay ve verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Kaynak bulma ve inceleme

Tez yazma sürecinde en önemli adımlardan biri, uygun kaynakları bulmak ve incelemektir. Bu aşamada bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz, ancak doğru stratejiler ve yöntemlerle bu zorlukları aşabilirsiniz.

İlk olarak, teziniz için uygun kaynakları bulmak için kütüphaneleri, araştırma makalelerini, kitapları ve diğer akademik kaynakları kullanabilirsiniz. Bu kaynaklar, tezinizin konusuyla ilgili güvenilir ve güncel bilgiler sağlayacaktır.

Ancak, kaynak bulma sürecinde bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin, konunuzla ilgili yeterli kaynak bulmakta zorlanabilirsiniz veya kaynakların erişilebilir olmaması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda, başka araştırma yöntemleri deneyebilirsiniz. Örneğin, çevrimiçi veritabanlarını kullanabilir veya uzmanlardan görüş alabilirsiniz.

Ayrıca, kaynakları inceleme sürecinde de bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin, kaynakları etkili bir şekilde okumak ve anlamak zaman alabilir. Bu nedenle, kaynakları dikkatlice inceleyerek önemli bilgileri not almanız önemlidir.

Zorlukları aşmak için, kaynak bulma ve inceleme sürecinde aşağıdaki çözüm önerilerini kullanabilirsiniz:

 • Kaynakları sistematik bir şekilde araştırın ve farklı kaynak türlerini kullanın.
 • Uzmanlardan görüş alarak yeni kaynaklar keşfedebilirsiniz.
 • Kaynakları dikkatlice inceleyerek önemli bilgileri not alın.
 • Çevrimiçi veritabanlarını ve diğer araştırma araçlarını etkin bir şekilde kullanın.
 • Kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirin ve güvenilir kaynakları tercih edin.

Bu çözüm önerilerini uygulayarak, uygun kaynakları bulma ve inceleme sürecindeki zorlukları aşabilir ve tezinizin kalitesini artırabilirsiniz.

Veri toplama ve analiz

Veri toplama ve analiz

Tez yazma sürecinde en önemli adımlardan biri veri toplama ve analiz aşamasıdır. Ancak bu aşamada bazı zorluklarla karşılaşmak mümkündür. Veri toplama sürecinde, doğru ve güvenilir verilere ulaşmak için zaman ve çaba harcamak gerekmektedir. Araştırma konusuna uygun verileri bulmak, bazen oldukça zor olabilir.

Bir diğer zorluk ise verilerin analiz edilmesi sürecidir. Verilerin analiz edilmesi, istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını gerektirir ve bu da bazı araştırmacılar için karmaşık bir süreç olabilir. Verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve yorumlanması, tezin sonuçlarının güvenilir ve geçerli olmasını sağlar.

Veri toplama ve analiz sürecinde karşılaşılan zorlukları aşmak için bazı çözüm yolları vardır. İlk olarak, doğru verilere ulaşmak için güvenilir kaynaklar kullanılmalı ve veri toplama süreci dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Ayrıca, verilerin analiz edilmesi aşamasında istatistiksel yöntemlerin kullanılması gerektiğinde, uzman bir kişiden yardım almak faydalı olabilir.

Veri toplama ve analiz sürecinde karşılaşılan zorlukları aşmak için doğru yöntemlerin kullanılması ve dikkatli bir planlama yapılması önemlidir. Bu sayede, tezinizin sonuçları daha güvenilir ve geçerli olacaktır.

Örneklem seçimi

Tez çalışmasında kullanılacak örneklemi seçerken bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Örneklem seçimi, tezinizin sonuçlarının genelleme yapılabilirliği açısından son derece önemlidir. Doğru örneklem seçimi, çalışmanızın güvenilirliğini artırır ve elde edilen verilerin daha doğru bir şekilde yorumlanmasına yardımcı olur.

Örneklem seçimi sürecinde dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları şunlardır:

 • Tezinizin amacına uygun bir örneklem belirleyin. Örneğin, eğer teziniz bir toplumun genel özelliklerini incelemeyi amaçlıyorsa, rastgele bir örneklem seçmek yerine, toplumun tüm kesimlerini temsil eden bir örneklem seçmeye özen gösterin.
 • Örneklem seçimi yaparken, örneklemin temsil edeceği popülasyonu iyi tanıyın. Popülasyonun demografik özelliklerini, büyüklüğünü ve dağılımını göz önünde bulundurun.
 • Örneklem seçerken, örneklemin ulaşılabilirliğini ve erişilebilirliğini de dikkate alın. Örnekleminize kolayca ulaşabileceğiniz bir grup seçmek, veri toplama sürecini kolaylaştırır.
 • Örneklem seçimi yaparken, örneklemin temsil edeceği popülasyonun çeşitliliğini göz önünde bulundurun. Farklı yaş grupları, cinsiyetler, sosyoekonomik düzeyler gibi faktörlerin temsil edildiği bir örneklem seçmek, çalışmanızın genelleme yapılabilirliğini artırır.

Örneklem seçimi sürecinde bu ipuçlarını dikkate alarak doğru bir örneklem seçebilir ve tezinizin sonuçlarını daha güvenilir bir şekilde sunabilirsiniz.

Veri analizi yöntemleri

Tezde kullanılacak veri analizi yöntemlerinin seçimi oldukça önemlidir. Veri analizi, tezin temel bir bileşenidir ve doğru yöntemlerin seçilmesi, sonuçların geçerliliği ve güvenilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Ancak, bu süreçte bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

Birincil zorluk, doğru analiz yöntemlerini seçmek için yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaktır. Veri analizi, istatistiksel ve matematiksel teknikler gerektirebilir ve bu tekniklerin nasıl uygulanacağına dair derin bir anlayış gerektirebilir. Bu nedenle, analiz yöntemlerini seçerken uzman bir danışmandan yardım almanız önemlidir.

İkinci zorluk, veri analizi sürecinde karşılaşılan teknik sorunlardır. Örneğin, veri setinizde eksik veya yanlış veriler olabilir. Bu durumda, veri temizleme ve düzeltme adımlarını doğru bir şekilde uygulamak önemlidir. Ayrıca, veri analizi sürecinde kullanılan yazılımların doğru şekilde yapılandırılması ve kullanılması da önemlidir.

Bu zorlukları aşmak için, veri analizi sürecinde dikkatli ve sistematik bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Verilerinizi doğru bir şekilde analiz etmek için uygun yöntemleri seçmek ve veri analizi sürecinde karşılaşılan herhangi bir sorunu çözmek için uzmanlardan destek almak en iyi yaklaşımdır.

Tez yazımı ve formatlama

Tez yazımı ve formatlama sürecinde birçok zorlukla karşılaşılabilir. Bu süreçte, tezin akademik standartlara uygun olması ve kaynakça düzenlemesi gibi önemli adımlar atılmalıdır.

Tez yazma aşamasında, öğrenciler genellikle yazılı ifade becerileri, düşüncelerini organize etme ve akademik dil kullanma konularında zorluk yaşayabilirler. Ancak, bu zorluklarla başa çıkmak için bazı ipuçları vardır. Öncelikle, tezinizin ana fikrini belirlemek ve bu fikri net bir şekilde ifade etmek önemlidir. Ayrıca, tezinizi mantıklı bir şekilde düzenlemek ve paragraflar arasında bağlantılar kurmak da gereklidir.

Tezin akademik standartlara uygun olması da oldukça önemlidir. Bu nedenle, tezinizde kullanılan kaynaklara uygun şekilde atıfta bulunmalı ve kaynakça düzenlemesini doğru bir şekilde yapmalısınız. Kaynakça düzenlemesi için genellikle APA veya MLA gibi belirli bir format kullanılır. Bu formatlara uygun şekilde kaynakça düzenlemek, tezinizin akademik bir çalışma olduğunu gösterir.

Ayrıca, tezinizin formatlama sürecinde de bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Tezinizde kullanacağınız başlık, alt başlık, tablo ve şekillerin uygun bir şekilde numaralandırılması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, tezinizin yazım kurallarına uygun olması ve akademik bir dille yazılmış olması da önemlidir.

Tüm bu zorluklarla başa çıkmak için, tez yazımı ve formatlama sürecindeki adımları takip etmek ve gerektiğinde akademik danışmanınızdan yardım almak önemlidir. Akademik danışmanınız, tezinizin içeriğini ve formatını değerlendirebilir ve size rehberlik edebilir. Ayrıca, tez yazma ve formatlama sürecinde online kaynaklardan ve yazılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

Danışman ile iletişim

Danışman ile iletişim

Tez sürecinde danışman ile iletişimde yaşanan zorluklar oldukça yaygındır. Danışmanla etkili bir iletişim kurmak, tezin başarılı bir şekilde tamamlanması için önemlidir. Ancak, öğrenciler genellikle danışmanlarıyla iletişimde bazı zorluklarla karşılaşabilirler. İşte danışman ile iletişimde yaşanan zorluklar ve etkili iletişim için öneriler:

 • Zamanlama sorunları: Danışmanlar genellikle meşgul olabilir ve yanıtlarını geciktirebilirler. Bu durumda, sabırlı olmak ve zamanlamayı dikkate almak önemlidir. Danışmanınıza ulaşmak için uygun bir zaman belirleyin ve ona hatırlatıcılar gönderin.
 • İletişim eksikliği: Danışmanınızla düzenli olarak iletişimde olmak, tez sürecinin ilerlemesini sağlar. İletişim eksikliği yaşamamak için düzenli toplantılar düzenleyin ve ilerlemenizi paylaşın. Ayrıca, e-posta veya mesaj yoluyla sürekli iletişimde kalın.
 • Anlaşmazlıklar: Danışmanınızla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu durumda, nazik ve saygılı bir şekilde görüşlerinizi ifade edin. Tartışmaları yapıcı bir şekilde yönetmeye çalışın ve ortak bir noktada anlaşmaya varmaya çalışın.

Danışman ile etkili iletişim kurmak, tez sürecinin daha verimli ve başarılı olmasını sağlar. Yukarıdaki önerileri uygulayarak, danışmanınızla sağlıklı bir iletişim kurabilir ve tezinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

Toplantılar ve geri bildirimler

Danışmanla yapılan toplantılar ve alınan geri bildirimler, tez yazma sürecinde büyük bir etkiye sahiptir. Toplantılar, tezin ilerlemesini takip etmek, sorunları tartışmak ve yeni yönergeler almak için önemli bir fırsattır. Danışmanınızla düzenli olarak toplantılar yapmak, size yol gösterici bir rehberlik sağlar ve tez çalışmanızın doğru yönde ilerlemesini sağlar.

Toplantılarda danışmanınızın geri bildirimleri, tezinizin kalitesini artırmak için önemlidir. Bu geri bildirimler, eksiklikleri belirlemenize, yanlış anlamaları düzeltmenize ve tezinizin daha iyi bir şekilde kurgulanmasına yardımcı olur. Danışmanınızın deneyim ve uzmanlığından faydalanarak, tezinizin daha etkileyici ve akademik standartlara uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

Daha verimli bir iletişim sağlamak için toplantılara hazırlıklı olarak katılmak önemlidir. Toplantı öncesinde tezinizin ilerlemesini gözden geçirin, sorularınızı hazırlayın ve danışmanınızın önerilerini dikkatlice dinleyin. Ayrıca, toplantı sonrasında aldığınız geri bildirimleri not alın ve tezinizi düzeltmek için gerekli adımları atın.

Toplantılar ve geri bildirimler, tez yazma sürecindeki önemli aşamalardır ve doğru bir iletişimle daha verimli bir şekilde ilerlemenizi sağlar. Danışmanınızla düzenli olarak toplantılar yaparak ve aldığınız geri bildirimleri dikkate alarak, tezinizi daha iyi bir şekilde tamamlayabilir ve başarılı bir lisans tezi sunumu yapabilirsiniz.

Değişiklikler ve düzeltmeler

Danışmanın talep ettiği değişiklikler ve düzeltmeler, tez yazma sürecindeki en zorlu aşamalardan biridir. Danışmanlar genellikle tezlerde bazı düzeltmeler ve değişiklikler yapılmasını isteyebilirler. Bu süreçte bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz, ancak doğru yaklaşım ve ipuçlarıyla bu süreci kolaylaştırabilirsiniz.

Bir danışmanın talep ettiği değişiklikleri ve düzeltmeleri yaparken, öncelikle dikkatlice incelemeniz önemlidir. Danışmanınızın geri bildirimlerini anlamak ve tezinizin eksik veya hatalı olan yönlerini belirlemek için zaman ayırın. Bu şekilde, hangi bölümlerin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Düzeltmeleri yaparken, tezinizin akademik standartlara uygun olduğundan emin olun. Kaynakça düzenlemeleri, formatlama hataları ve dilbilgisi düzeltmeleri gibi konulara dikkat edin. Ayrıca, danışmanınızın önerilerine açık olun ve onunla iletişim halinde olun. Danışmanınızın beklentilerini anlamak ve onunla işbirliği yapmak, değişiklik sürecini daha verimli hale getirecektir.

Değişiklikler ve düzeltmeler süreci bazen zorlu olabilir, ancak bu süreci fırsata çevirebilirsiniz. Danışmanınızın talep ettiği değişiklikleri yaparak tezinizi daha iyi bir hale getirebilir ve akademik gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Tez konusu seçimi nasıl yapılır?

  Tez konusu seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Öncelikle, ilgi duyduğunuz bir konuyu seçmek önemlidir çünkü tez yazma süreci uzun bir süreç olabilir ve ilgi duyduğunuz bir konuda çalışmak size motivasyon sağlayacaktır. Ayrıca, tezinizin bilimsel katkı sağlaması ve literatürdeki boşluğu doldurması da önemlidir. Bu nedenle, seçeceğiniz konunun özgün olmasına ve yeni bir perspektif sunmasına özen gösterin.

 • Tez için uygun kaynakları nasıl bulabilirim?

  Kaynak bulma süreci bazen zorlu olabilir. İlk olarak, konunuzla ilgili akademik dergi makalelerini ve kitapları araştırmanızı öneririz. Üniversite kütüphanelerindeki kaynaklardan yararlanabilir ve çevrimiçi veritabanlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, alanınızda uzman olan akademisyenlerin çalışmalarını takip etmek de size fayda sağlayabilir. Kaynakları bulduktan sonra, inceleme yaparken kritik bir gözle değerlendirin ve tezinize en uygun olanları seçin.

 • Tez yazımında formatlama nasıl yapılır?

  Tez yazarken formatlama önemlidir çünkü tezinizin akademik standartlara uygun olması gerekmektedir. Öncelikle, üniversitenizin tez formatına uygun bir şablon kullanmanızı öneririz. Başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve kaynakça gibi bölümleri düzenli bir şekilde yazın. Ayrıca, paragraflarınızı ve başlıklarınızı belirginleştirmek için uygun HTML etiketlerini kullanabilirsiniz. Kaynakça düzenleme konusunda da dikkatli olun ve alıntıları doğru şekilde atıfta bulunun.

 • Danışmanımla nasıl etkili iletişim kurabilirim?

  Danışmanınızla etkili iletişim kurmak, tez sürecinin başarılı olması için önemlidir. İlk olarak, düzenli toplantılar düzenlemek ve ilerlemenizi danışmanınızla paylaşmak iyi bir başlangıç olabilir. Toplantılarda sorularınızı sormaktan çekinmeyin ve geri bildirimleri dikkate alın. Ayrıca, e-posta ile iletişimde net ve anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterin. Danışmanınıza düzenli güncellemeler sağlamak ve sorunlarınızı açıklamak, iletişimi güçlendirecektir.

 • Danışmanımın talep ettiği değişiklikleri nasıl yapabilirim?

  Danışmanınızın talep ettiği değişiklikleri yaparken dikkatli olmanız önemlidir. İlk olarak, danışmanınızın geri bildirimlerini dikkatlice okuyun ve anlamaya çalışın. Değişiklikleri yaparken, tezinizin bütünlüğünü koruyun ve danışmanınızın isteklerine uygun şekilde düzenlemeler yapın. Ayrıca, değişikliklerinizi açıklayıcı bir şekilde belirtmek ve gerekirse kaynaklara atıfta bulunmak da önemlidir. Danışmanınızla iletişim halinde kalarak, değişiklikleri kolaylaştırabilir ve süreci daha verimli hale getirebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir