Published

Temmuz 1, 2017

Lisans tezi yazdırma süreci, üniversite öğrencilerinin mezuniyet aşamasında karşılaştığı önemli bir adımdır. Bu süreçte izlenmesi gereken adımlar, tez konusu belirleme, kaynak taraması yapma, veri toplama yöntemlerini belirleme, veri analizi yapma, tez yazma ve düzenleme gibi aşamaları içermektedir.

İlk adım olarak tez konusu belirlenmelidir. Tez konusu, öğrencinin ilgi alanına ve uzmanlık alanına uygun olmalıdır. Tez konusunun belirlenmesi, tez çalışmasının başarısı için oldukça önemlidir. Ardından, kaynak taraması yapılmalıdır. Tez için gerekli olan kaynaklar bulunmalı ve değerlendirilmelidir. Bu adım, tezin güvenilirliği ve akademik niteliği açısından büyük önem taşır.

Veri toplama yöntemlerini belirlemek de önemli bir adımdır. Anket hazırlama ve uygulama, görüşme yapma gibi yöntemler kullanılabilir. Bu adımda, uygun veri toplama yöntemleri seçilmeli ve açıklanmalıdır. Veri analizi yapma aşamasında ise toplanan verilerin analiz edilmesi ve kullanılan yöntemler belirlenmelidir.

Tez yazma ve düzenleme süreci, tezin son halinin oluşturulması için önemlidir. Bölüm düzeni ve içeriği belirlenmeli, kaynakça ve dipnot kullanımıyla ilgili ipuçlarına dikkat edilmelidir. Bu adımlar, tezin akademik standartlara uygun ve anlaşılır bir şekilde yazılmasını sağlar.

Tez konusu belirleme

Tez konusu belirleme süreci, lisans tezi yazdırma sürecinin en önemli adımlarından biridir. Tez konusunu doğru bir şekilde belirlemek, tezin başarılı bir şekilde tamamlanması için büyük önem taşır. Tez konusu, öğrencinin ilgi alanına, uzmanlık alanına ve gelecekteki kariyer hedeflerine uygun olmalıdır.

Tez konusu belirlerken öncelikle ilgi alanınızı ve uzmanlık alanınızı dikkate almanız önemlidir. İlgilendiğiniz bir konu üzerinde çalışmak, motivasyonunuzu artırır ve tezi daha keyifli bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, gelecekteki kariyer hedeflerinizi göz önünde bulundurarak bir konu seçmek de önemlidir. Teziniz, ileride çalışmayı düşündüğünüz alanda size avantaj sağlayabilir.

Tez konusu belirlerken, literatür taraması yapmak da önemlidir. Daha önce yapılan araştırmaları inceleyerek, hangi konuların daha az çalışıldığını ve hangi konuların daha fazla ilgi çektiğini belirleyebilirsiniz. Bu sayede, tezinizle yeni bir konuya katkıda bulunabilirsiniz.

Kaynak taraması yapma

Kaynak taraması yapma, tez yazma sürecinin en önemli adımlarından biridir. Tez için gerekli olan kaynakları bulmak ve değerlendirmek, başarılı bir tez çalışmasının temelini oluşturur. Kaynak taraması yaparken, öncelikle tez konusuyla ilgili genel bir araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma, tez çalışmasının daha önceki çalışmalardan farkını ortaya koyarak özgünlüğünü sağlar.

Kaynak taraması sırasında, çeşitli kaynaklardan faydalanılabilir. Bunlar arasında kitaplar, makaleler, tezler, dergiler, internet kaynakları ve veri tabanları bulunur. Kaynak taraması yaparken, güvenilir ve akademik kaynaklara öncelik vermek önemlidir. Ayrıca, kaynakların tarihlerine ve yazarlarının uzmanlık alanlarına dikkat etmek de gereklidir.

Kaynak taraması sürecinde, bulunan kaynaklar değerlendirilmeli ve ilgili olanlar seçilmelidir. Bu seçim sürecinde, kaynakların tez konusuyla doğrudan ilişkili olması, güncel ve güvenilir olması önemlidir. Kaynakların içeriklerine dikkat ederek, tez çalışmasına nasıl katkı sağlayabileceklerini belirlemek gerekmektedir.

Kaynak taraması yaparken, kaynakların bilgilerini düzenli bir şekilde kaydetmek önemlidir. Bu bilgiler, kaynakça oluşturma sürecinde kullanılacaktır. Ayrıca, kaynakların içeriklerini özetlemek veya alıntı yapmak da faydalı olabilir.

Veri toplama yöntemlerini belirleme

Veri toplama yöntemlerini belirleme

Tez çalışmalarında doğru ve etkili bir şekilde veri toplamak, sonuçların güvenilirliği ve geçerliliği açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, uygun veri toplama yöntemlerini seçmek ve kullanmak önemlidir.

Veri toplama yöntemleri, tez konusuyla ilgili olarak araştırmacının ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir. İşte tez için uygun veri toplama yöntemlerini seçme ve açıklama:

 • Anketler: Anketler, geniş bir katılımcı kitlesinden veri toplamak için kullanılan etkili bir yöntemdir. Anketler, yazılı veya çevrimiçi olarak uygulanabilir ve katılımcılara çeşitli sorular içerebilir.
 • Görüşmeler: Görüşmeler, derinlemesine bilgi elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Araştırmacı, katılımcılarla birebir görüşmeler yaparak sorularını yanıtlayabilir ve daha fazla ayrıntı öğrenebilir.
 • Gözlem: Gözlem, araştırmacının bir olayı veya durumu doğrudan izleyerek veri toplamasını sağlar. Bu yöntem, katılımcıların davranışlarını ve etkileşimlerini gözlemlemek için kullanılabilir.
 • Doküman Analizi: Doküman analizi, mevcut belgeleri inceleyerek veri toplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu belgeler, raporlar, makaleler, dergiler veya diğer yazılı materyaller olabilir.

Bu yöntemler arasından en uygun olanı veya birkaçını seçerek, tez çalışmanız için gerekli verileri toplayabilir ve sonuçlarınızı destekleyebilirsiniz.

Anket hazırlama ve uygulama

Anket hazırlama ve uygulama süreci, bir lisans tezi yazma sürecinde önemli bir adımdır. Anketler, araştırmacının veri toplama yöntemlerinden biridir ve genellikle katılımcıların görüşlerini ve deneyimlerini ölçmek için kullanılır. Bu süreçte, öncelikle anketin amacını ve hedeflerini belirlemek önemlidir. Anketin amacı, araştırmacının hangi bilgileri toplamayı hedeflediğini ve hangi soruları sormak istediğini belirler. Anket hazırlama sürecinde, araştırmacılar genellikle önceden hazırlanmış anket formlarını kullanır veya kendi anketlerini oluştururlar. Önceden hazırlanmış anketler, daha önce yapılmış araştırmalardan elde edilen soruları içerebilir ve araştırmacıların zaman kazanmasına yardımcı olabilir. Ancak, kendi anketini oluşturmak isteyen araştırmacılar için bazı ipuçları da vardır.Anket sorularının açık ve anlaşılır olması önemlidir. Katılımcıların soruları doğru bir şekilde anlamaları ve yanıtlamaları için sorular basit ve net bir şekilde oluşturulmalıdır. Ayrıca, araştırmacılar anketin uzunluğunu da dikkate almalıdır. Katılımcıların zamanını almayacak ve sıkılmalarına neden olmayacak bir anket hazırlanmalıdır.Anket uygulama sürecinde, araştırmacılar katılımcılara anketi sunar ve yanıtlarını toplar. Anketler genellikle yüz yüze görüşmeler veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir. Yüz yüze görüşmelerde, araştırmacılar katılımcılarla birebir görüşerek soruları sorar ve yanıtları kaydeder. Çevrimiçi anketlerde ise, katılımcılar anketi internet üzerinden doldururlar.Anket hazırlama ve uygulama süreci, lisans tezi yazma sürecinde önemli bir adımdır ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Anketler, araştırmacıların veri toplama sürecinde katılımcıların görüşlerini ve deneyimlerini ölçmek için kullandıkları etkili bir yöntemdir.

Görüşme yapma

Görüşme yapma, tez yazma sürecinde önemli bir adımdır. Bu adım, tez konusuyla ilgili gerçekçi ve detaylı bilgilere ulaşmanızı sağlar. Görüşmeler, uzmanlardan, akademisyenlerden veya ilgili kişilerden yapılabilir. Görüşme yaparken, önceden hazırlık yapmak önemlidir. Görüşme yapacağınız kişi hakkında araştırma yaparak, konuya hakim olmanız gerekmektedir.

Görüşmeler sırasında, etkili sorular sormak önemlidir. Sorularınız, tez konusuyla ilgili önemli bilgileri ortaya çıkarmalı ve derinlemesine analiz yapmanıza yardımcı olmalıdır. Örnek sorular hazırlayarak, görüşme sırasında kullanabilirsiniz. Örneğin, “Tez konusuyla ilgili en büyük zorluklar nelerdir?” veya “Bu konuda daha fazla araştırma yapmanızı gerektirecek hangi açıklar bulunmaktadır?” gibi sorularla, görüşme yapacağınız kişinin düşüncelerini ve görüşlerini derinlemesine anlayabilirsiniz.

Görüşme yapma süreci, tez yazma sürecinin önemli bir parçasıdır ve tez konusuna daha fazla perspektif kazandırır. Görüşmeleri doğru bir şekilde planlamak ve etkili sorular sormak, tezinizin kalitesini artıracaktır.

Veri analizi yapma

Veri analizi yapma

Tez için toplanan verilerin analiz edilme süreci oldukça önemlidir. Veri analizi, elde edilen verilerin anlamlı ve anlamlı sonuçlara dönüştürülmesini sağlar. Bu süreç, tezdeki hipotezleri test etmek, ilişkileri incelemek ve sonuçları açıklamak için kullanılır.

Veri analizi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında istatistiksel analiz, içerik analizi, tematik analiz ve nitel analiz gibi yöntemler bulunur. İstatistiksel analiz, toplanan verilerin sayısal olarak değerlendirilmesini sağlar ve istatistiksel ilişkileri belirlemek için kullanılır. İçerik analizi, metin tabanlı verilerin sistematik olarak incelenmesini ve kategorilere ayrılmasını içerir. Tematik analiz, belirli bir konu veya tema etrafında toplanan verilerin analiz edilmesini sağlar. Nitel analiz ise toplanan verilerin kalitatif olarak değerlendirilmesini ve anlamlı desenlerin ortaya çıkarılmasını sağlar.

Veri analizi sürecinde, verilerin doğru bir şekilde toplandığından emin olmak önemlidir. Ayrıca, analiz yöntemlerinin doğru bir şekilde uygulandığından ve sonuçların güvenilir olduğundan emin olunmalıdır. Sonuçlar, tezin amacına ve hipotezlerine uygun olmalı ve açık bir şekilde sunulmalıdır.

Tez yazma ve düzenleme

Tez yazma süreci, lisans öğrencileri için oldukça önemlidir ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Tezin yazımı ve düzenlenmesi aşamasında bazı adımlara dikkat etmek önemlidir. İlk adım, tez yazma sürecine başlamadan önce konuyu iyi anlamaktır. Tezin amacını ve hedeflerini belirlemek, yazma sürecini kolaylaştıracaktır.

Bir sonraki adım ise tez bölümlerinin düzenlenmesidir. Tezin giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular ve sonuç gibi bölümleri düzenli bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca, her bir bölümün içeriği de belirlenmeli ve mantıklı bir sırayla sunulmalıdır.

Tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, kaynakça ve dipnot kullanımıdır. Kaynakça, tezde kullanılan kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesini sağlar. Dipnotlar ise ek bilgilerin verildiği ve kaynakça dışında yer alan notlardır. Bu nedenle, kaynakça ve dipnot kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmek önemlidir.

Tez yazma ve düzenleme sürecinde, yazım kurallarına dikkat etmek ve dilbilgisi hatalarını önlemek de önemlidir. Tezde kullanılan cümlelerin anlaşılır ve akıcı olması, okuyucunun tezi daha rahat anlamasını sağlar. Ayrıca, tezin son halini kontrol etmek ve gerektiğinde düzenlemeler yapmak da önemlidir.

Bölüm düzeni ve içeriği

Tez yazarken bölüm düzeni ve içeriği oldukça önemlidir. Tezinizin okunabilirliğini artırmak ve konunuzu daha iyi anlatmak için bölümleri düzenlemek ve içeriklerini belirlemek gerekmektedir.

Bölüm düzeni, tezinizin yapısını oluşturan ana bölümlerin sıralamasını ve ilişkisini belirler. Genellikle tezlerde aşağıdaki bölümler bulunur:

 • Giriş: Tezin amacını, önemini ve araştırma sorularını tanımlar.
 • Teorik Çerçeve: Araştırma konusunu destekleyen teorik bilgileri sunar.
 • Araştırma Yöntemi: Veri toplama yöntemlerini ve kullanılan araçları açıklar.
 • Bulgular: Verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen bulguları sunar.
 • Tartışma: Bulguların yorumlanması ve literatürle ilişkilendirilmesi yapılır.
 • Sonuç: Araştırmanın özeti ve elde edilen sonuçlar sunulur.
 • Kaynakça: Kullanılan kaynakların listesi yer alır.

Bunlar genel bölümler olmakla birlikte, tezin konusu ve gerekliliklerine göre farklı bölümler de eklenebilir. Bölüm içeriği ise her bölümün içerisinde ele alınacak alt başlıkları ve açıklamaları belirler. Bu şekilde, teziniz daha düzenli ve okunabilir olur.

Tez yazarken bölüm düzeni ve içeriğine dikkat etmek, araştırmanızın kalitesini ve akademik değerini artıracaktır.

Kaynakça ve dipnot kullanımı

Kaynakça ve dipnot kullanımı

Tez yazarken kaynakça ve dipnot kullanımı oldukça önemlidir. Kaynakça, tezinizde kullandığınız kaynakların tamamını ve dipnotlar ise belirli bir noktayı açıklamak veya ek bilgi vermek amacıyla kullanılır.

Kaynakça oluştururken aşağıdaki ipuçlarını dikkate alabilirsiniz:

 • Tüm kaynakları alfabetik sıraya göre düzenleyin.
 • Her kaynağın yazarının adını, kaynak adını, yayın tarihini ve yayınevi bilgilerini belirtin.
 • İnternet kaynakları için URL’yi ve erişim tarihini ekleyin.
 • Kaynakların doğru bir şekilde alıntılandığından emin olun.

Dipnot kullanırken ise aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz:

 • Dipnotlar, tezdeki belirli bir noktayı açıklamak veya ek bilgi vermek için kullanılır.
 • Dipnotları kullanırken aşırıya kaçmamaya özen gösterin ve sadece gerekli olduğu durumlarda kullanın.
 • Dipnotları numaralandırarak tez içinde kolayca referans yapılmasını sağlayın.
 • Dipnotlarda kullanılan kaynakları kaynakça bölümünde de belirtmeyi unutmayın.

Tez yazarken kaynakça ve dipnot kullanımına özen göstererek, çalışmanızın akademik standartlara uygun ve güvenilir olduğunu gösterebilirsiniz.

Tez konusu belirleme süreci, lisans tezi yazdırma sürecinin en önemli adımlarından biridir. Tez konusunun doğru bir şekilde belirlenmesi, tez çalışmasının başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Tez konusu belirlerken dikkate almanız gereken birkaç faktör vardır. İlk olarak, ilgi alanınız ve uzmanlık alanınızı göz önünde bulundurmalısınız. Hangi konuda uzman olduğunuzu ve hangi konulara ilgi duyduğunuzu düşünerek bir tez konusu belirlemek önemlidir.

Ayrıca, tez konusunun akademik değeri de önemlidir. Konunun literatürdeki boşluğu doldurması veya yeni bir bakış açısı sunması gerekmektedir. Bu nedenle, konuyla ilgili kaynak taraması yaparak mevcut çalışmaları incelemek ve konuyla ilgili eksiklikleri belirlemek önemlidir.

Tez konusu belirleme sürecinde danışmanınızın da rehberliği ve önerileri önemlidir. Danışmanınızın deneyimi ve uzmanlığından faydalanarak uygun bir tez konusu belirleyebilirsiniz. Ayrıca, tez konusunun kapsamı ve sınırları da belirlenmelidir. Konunun ne kadar geniş veya dar olacağına karar vermek, tez çalışmasının yönlendirilmesi açısından önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Lisans tezi yazdırma sürecinde adımlar nelerdir?

  Lisans tezi yazdırma süreci aşağıdaki adımları içermektedir:

  • Tez konusu belirleme
  • Kaynak taraması yapma
  • Veri toplama yöntemlerini belirleme
  • Tez yazma ve düzenleme
  • Kaynakça ve dipnot kullanımı
 • Tez konusunu nasıl belirlerim?

  Tez konusunu belirlerken ilgi alanlarınızı, uzmanlık alanlarınızı ve gelecekteki kariyer hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca, konunun literatürdeki eksiklikleri tamamlaması veya mevcut bilgiye yeni bir perspektif getirmesi de önemli bir faktördür. Danışmanınızla görüşerek konu seçiminde yardım alabilirsiniz.

 • Tez için gerekli kaynakları nasıl bulabilirim?

  Kaynak taraması yaparak tez için gerekli olan literatürü bulabilirsiniz. Akademik veritabanları, kütüphaneler, dergiler ve diğer bilimsel kaynaklar bu konuda yardımcı olabilir. Konuyla ilgili güncel makaleler, kitaplar ve araştırmaları inceleyerek kaynaklarınızı belirleyebilirsiniz.

 • Veri toplama yöntemlerini nasıl belirlemeliyim?

  Tez için uygun veri toplama yöntemini belirlerken araştırma sorularınızı ve hedeflerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Anketler, görüşmeler, deneysel çalışmalar veya literatür analizi gibi farklı yöntemler arasından seçim yapabilirsiniz. Hangi yöntemin verilerinizi en iyi şekilde destekleyeceğini düşünerek karar vermelisiniz.

 • Tez yazma sürecinde nelere dikkat etmeliyim?

  Tez yazma sürecinde aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

  • Bölüm düzeni ve içeriği
  • Kaynakça ve dipnot kullanımı
  • Dil ve anlatım kurallarına uygunluk
  • Taslakları düzenleme ve revize etme

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir