Published

Temmuz 1, 2017

Bu makalede, başarılı bir İngilizce tez yazmak için ipuçları ve stratejiler ele alınmaktadır. İngilizce bir tez yazmak, akademik başarıya ulaşmanın önemli bir adımıdır. Ancak, bu süreç bazen zorlu ve karmaşık olabilir. Bu nedenle, doğru ipuçları ve stratejilerle donanmak önemlidir.

İlk olarak, doğru bir konu seçmek tezinizin başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Doğru konuyu seçmek, ilgi alanlarınıza uygun bir konu belirlemek ve literatürdeki boşlukları dikkate almakla başlar. Konunuzun sınırlarını belirlemek ve odaklanmak da önemlidir.

Ayrıca, detaylı bir araştırma yapmak da tezinizin başarısını etkileyen bir diğer faktördür. Etkili bir araştırma yapmak için kaynakları doğru bir şekilde kullanmak, güvenilir ve güncel bilgilere ulaşmak önemlidir. Kaynakları analiz etmek, verileri toplamak ve doğru bir şekilde değerlendirmek de araştırma sürecinin önemli adımlarıdır.

Tezinizin temelini oluşturan verileri toplama ve analiz etme süreci de önemlidir. Doğru veri toplama yöntemlerini kullanmak, güvenilir ve geçerli verilere ulaşmanızı sağlar. Verileri etkili bir şekilde analiz etmek ise tezinizin sonuçlarına ulaşmanızı sağlar.

Bir tez yazarken doğru bir yapılandırma ve yazma süreci de önemlidir. Tezinizi bölümlere ayırmak, mantıklı bir akış sağlamak ve anlaşılır bir dil kullanmak önemlidir. Ayrıca, referansları doğru bir şekilde kullanmak, alıntıları ve kaynakları doğru bir şekilde belirtmek ve kaynakça oluşturma kurallarına uymak da akademik dürüstlük için önemlidir.

İngilizce tez yazma sürecinde uzman bir akademik danışmanlık hizmeti almak da size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Uzman akademik danışmanlar, size doğru yönlendirmeler yapacak, tezinizin kalitesini artıracak ve başarılı bir tez yazma süreci geçirmenizi sağlayacaktır.

İngilizce tez yazdırma konusunda uzmanlaşmış birçok firma bulunmaktadır. Tez hazırlama, tez yazdırma, tez danışmanlığı gibi hizmetler sunan bu firmalar, size profesyonel destek sağlayarak başarılı bir tez yazma süreci geçirmenizi sağlar. İstanbul’da tez yazdırma hizmeti almak isteyenler için uzmanakademik.com, academikariyer.com, tezhazirlama.com, istanbultezmerkezi.com, izmirtezmerkezi.com gibi firmalar önemli birer seçenektir.

İngilizce tez yazdırma sürecinde başarılı olmanın ipuçları ve stratejileri hakkında daha fazla bilgi almak ve uzman akademik danışmanlık hizmeti almak için tezhazirlama.com web sitesini ziyaret edebilir veya 0546 239 83 00 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Doğru Konuyu Seçme

Tezinizin başarılı olması için doğru bir konu seçmek önemlidir. Bir tez yazarken, konunun ilgi çekici, özgün ve araştırılabilir olması gerekmektedir. Ayrıca, konunun size ilgi duyduğunuz bir alana ait olması, motivasyonunuzu artıracaktır.

Doğru konuyu seçmek için öncelikle ilgi duyduğunuz alanları belirleyin. Bu alanlarda daha önce yapılmış çalışmaları inceleyin ve potansiyel araştırma boşluklarını tespit edin. Ayrıca, konunun güncel olması ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi de önemlidir.

Bir konuyu seçerken, sınırları belirleyebileceğiniz ve araştırma yapabileceğiniz bir çerçeve oluşturun. Konunun kapsamı çok geniş olmamalı, aynı zamanda çok dar da olmamalıdır. Ayrıca, kaynaklara erişiminizin kolay olması da önemlidir.

Doğru konuyu seçmek için öğretmenlerinizden, akademik danışmanlardan veya uzmanlardan destek alabilirsiniz. Onların deneyimlerinden faydalanarak, uygun bir konu belirleyebilirsiniz.

Detaylı Araştırma Yapma

Bir tez yazarken detaylı bir araştırma yapmak önemlidir. Detaylı bir araştırma, tezinizin temelini oluşturan bilgileri toplamanızı ve analiz etmenizi sağlar. Bu bölümde, etkili bir araştırma yapmanın yöntemleri ve kaynak bulma stratejileri ele alınmaktadır.

İlk olarak, etkili bir araştırma yapmak için doğru kaynakları bulmanız gerekmektedir. İnternet, kütüphaneler, akademik dergiler ve diğer akademik kaynaklar, araştırmanız için önemli bilgiler sağlayabilir. Kaynakları bulmak için tezhazirlama.com, uzmanakademik.com, tezdanismanligi.net gibi web sitelerinden faydalanabilirsiniz. Bu web siteleri, çeşitli konularda uzmanlaşmış akademisyenlerin yazılarını ve araştırmalarını içermektedir.

Bir diğer önemli nokta, araştırma yaparken verileri doğru bir şekilde değerlendirmenizdir. Verileri analiz etmek için SPSS gibi istatistiksel analiz programlarından yararlanabilirsiniz. SPSS analizleri, elde ettiğiniz verileri grafikler ve tablolar şeklinde sunmanıza yardımcı olur.

Araştırmanızı detaylı bir şekilde yapmak için zaman ayırmanız ve doğru kaynakları kullanmanız önemlidir. Doğru kaynakları kullanarak güvenilir ve akademik olarak kabul edilen bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu sayede tezinizin kalitesini artırabilir ve başarılı bir tez yazabilirsiniz.

Veri Toplama ve Analiz Etme

Tezinizin temelini oluşturan verileri toplama ve analiz etme süreci oldukça önemlidir. Doğru veri toplama yöntemlerini kullanmak ve verileri etkili bir şekilde analiz etmek, tezinizin kalitesini belirleyen unsurlardır.

Veri toplama sürecinde, doğru yöntemleri kullanmak için öncelikle araştırma sorularınızı belirlemeniz gerekmektedir. Bu sorulara cevap bulmak için çeşitli kaynakları kullanabilirsiniz. Örneğin, literatür taraması yaparak daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen verilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, anketler, görüşmeler veya deneyler gibi veri toplama yöntemlerini kullanarak kendi verilerinizi de elde edebilirsiniz.

Verilerin analizi aşamasında ise, topladığınız verileri organize etmek ve anlamlı sonuçlara ulaşmak için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. İstatistiksel analizler, grafikler ve tablolar gibi araçlar kullanarak verilerinizi görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz. Bu sayede, tezinizin sonuçlarına daha sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

Veri toplama ve analiz etme sürecinde dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise verilerin doğruluğu ve güvenilirliğidir. Verilerinizi doğru bir şekilde toplamak ve analiz etmek için dikkatli olmalı ve yanlışlık yapmamaya özen göstermelisiniz.

Veri toplama ve analiz etme süreci, tezinizin kalitesini belirleyen önemli bir adımdır. Doğru yöntemleri kullanarak verilerinizi toplamak ve analiz etmek, tezinizin güvenilirliğini ve etkisini artıracaktır.

Doğru Veri Toplama Yöntemlerini Kullanma

Veri toplama sürecinde doğru yöntemleri kullanmak, tezinizin güvenilirliği için önemlidir. Veri toplama süreci, tezinizin temelini oluşturur ve doğru veri toplama yöntemleri kullanarak güvenilir sonuçlara ulaşmanızı sağlar. Bu bölümde, doğru veri toplama yöntemlerini kullanma ipuçları ele alınmaktadır.

Öncelikle, veri toplama yöntemlerini belirlerken araştırma sorularınızı ve hedeflerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Hangi verileri toplamak istediğinizi belirlemek, doğru yöntemleri seçmenize yardımcı olacaktır. Örneğin, nicel veriler toplamak için anketler veya ölçekler kullanabilirsiniz, ancak nitel veriler toplamak için mülakatlar veya odak gruplarına katılabilirsiniz.

Veri toplama sürecinde, verileri güvenilir ve doğru bir şekilde toplamak için özen göstermelisiniz. Verilerinizi kaydetmek için uygun bir araç veya yazılım kullanarak verilerinizi organize edebilirsiniz. Ayrıca, verileri toplarken objektif olmanız ve verileri manipüle etmekten kaçınmanız önemlidir.

Doğru veri toplama yöntemlerini kullanmak, tezinizin güvenilirliğini artırır ve sonuçlarınızın daha sağlam olmasını sağlar. Veri toplama sürecinde dikkatli olmak ve doğru yöntemleri kullanmak, başarılı bir tez yazmanız için önemlidir.

Verileri Etkili Bir Şekilde Analiz Etme

Toplanan verileri etkili bir şekilde analiz etmek, tezinizin sonuçlarına ulaşmanızı sağlar. Verileri analiz etme süreci, doğru yöntemlerin kullanılmasını gerektirir. Bu süreçte, verilerinizi düzenli bir şekilde organize etmek ve anlamlı sonuçlar çıkarmak için çeşitli analiz yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Verileri analiz etmek için istatistiksel yöntemler, grafikler ve tablolar kullanabilirsiniz. İstatistiksel yöntemler, verilerinizin dağılımını, ilişkilerini ve farklı değişkenler arasındaki bağlantıları anlamak için kullanılır. Grafikler ve tablolar ise verilerinizi görsel bir şekilde sunmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, verilerinizi analiz ederken dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz ve sonuçları doğru bir şekilde yorumlamanız önemlidir. Verilerinizin güvenilirliğini sağlamak için istatistiksel analizlerin yanı sıra doğrulama ve geçerlilik testleri de yapabilirsiniz.

Verilerinizi etkili bir şekilde analiz etmek için zaman ayırın ve doğru yöntemleri kullanın. Bu sayede, tezinizin sonuçlarına daha sağlam bir şekilde ulaşabilir ve araştırmanızı daha etkileyici hale getirebilirsiniz.

Doğru Yapılandırma ve Yazma

Bir tez yazarken doğru bir yapılandırma ve yazma süreci önemlidir. Tezinizin etkili bir şekilde yapılandırılması ve yazılması, okuyucunun anlaması ve takip etmesi açısından önemlidir. Bu bölümde, tezinizi etkili bir şekilde yapılandırma ve yazma ipuçları ele alınmaktadır.

İlk olarak, tezinizin başlangıcında bir giriş paragrafı kullanmanız önemlidir. Giriş paragrafı, okuyucuyu konuya hazırlar ve tezinizin amacını açıklar. Ayrıca, tezinizin ana bölümlerini ve alt başlıklarını belirlemek için bir içindekiler sayfası oluşturabilirsiniz. Bu, okuyucunun tezinizin yapısını anlamasına yardımcı olur.

Tezinizin ana bölümlerini ve alt başlıklarını belirledikten sonra, her bir bölümü ayrı ayrı ele almalısınız. Her bölümde, konuya odaklanmalı ve açık bir şekilde ifade etmelisiniz. Ayrıca, her bir bölümde kullanacağınız kanıtları ve destekleyici bilgileri belirlemeli ve düzenli bir şekilde sunmalısınız.

Yazarken, açık ve anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterin. Karmaşık terimleri ve jargonları mümkün olduğunca az kullanın. Ayrıca, paragraflarınızı ve cümlelerinizi kısa tutun. Bu, okuyucunun tezinizi daha kolay takip etmesine yardımcı olur.

Son olarak, tezinizi tamamladıktan sonra bir sonuç bölümü eklemelisiniz. Sonuç bölümünde, tezinizin ana noktalarını özetlemeli ve sonuçlara ulaşmalısınız. Ayrıca, gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunabilirsiniz.

Doğru yapılandırma ve yazma sürecini takip ederek, tezinizi etkili bir şekilde sunabilir ve başarılı bir teze sahip olabilirsiniz.

Referansları Doğru Şekilde Kullanma

Bir tez yazarken referansları doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. Doğru referans kullanma yöntemleri ve kaynakça oluşturma ipuçları, tezinizin akademik düzeyini artıracak ve güvenilirliğini sağlayacaktır.

Doğru referans kullanma yöntemleri arasında, alıntıları ve kaynakları belirtmek, akademik dürüstlük için önemlidir. Alıntıları kullanırken, alıntı yapılan kaynağın yazarının adını, yayın tarihini ve sayfa numarasını belirtmek gerekmektedir. Bu sayede, okuyucularınız alıntı yaptığınız kaynağı bulabilir ve doğrulayabilir.

Kaynakça oluşturma ipuçları arasında, kaynakların doğru bir şekilde listelenmesi yer almaktadır. Kaynakça bölümünde, kullandığınız tüm kaynakların yazarı, yayın tarihi, başlık ve yayın bilgileri gibi detayları belirtmelisiniz. Bu sayede, okuyucularınız tezinizde kullandığınız kaynakları bulabilir ve inceleyebilir.

Referansları doğru bir şekilde kullanmak, tezinizin akademik düzeyini yükseltecek ve güvenilirliğini artıracaktır. Bu nedenle, doğru referans kullanma yöntemlerini ve kaynakça oluşturma ipuçlarını dikkate almanız önemlidir.

Alıntıları ve Kaynakları Doğru Şekilde Belirtme

Alıntıları ve Kaynakları Doğru Şekilde Belirtme

Tezinizde kullanacağınız alıntıları ve kaynakları doğru bir şekilde belirtmek, akademik dürüstlük için son derece önemlidir. Alıntıları ve kaynakları doğru şekilde belirtmek, yaptığınız çalışmanın güvenilirliğini artırır ve başkalarının çalışmalarına saygı göstermenizi sağlar.

Alıntı yaparken, alıntılanan metni tırnak işaretleriyle belirtmek önemlidir. Ayrıca, alıntı yapılan kaynağın yazarının adını ve yayın tarihini belirtmek gerekir. Bu bilgileri belirtmek, alıntının orijinal kaynağa atıfta bulunduğunu gösterir.

Kaynakları doğru şekilde belirtmek için kaynakça oluşturma kurallarına uymanız önemlidir. Kaynakça oluştururken, kaynağın yazarının adı, yayın tarihi, makalenin adı, dergi veya kitabın adı, yayınevi ve sayfa numaralarını belirtmek gerekmektedir. Bu bilgiler, okuyucuların kaynağa kolaylıkla erişebilmesini sağlar.

Alıntıları ve kaynakları doğru şekilde belirtmek, tezinizin akademik değerini artırır ve çalışmanızın güvenilirliğini sağlar. Bu nedenle, alıntılarınızı ve kaynaklarınızı doğru şekilde belirtmeyi ihmal etmemeniz önemlidir.

Kaynakça Oluşturma Kurallarına Uyma

Bir tez yazarken kaynakça oluşturma kurallarına uymak önemlidir. Kaynakça, tezinizin güvenilirliğini ve akademik dürüstlüğünü sağlamak için gereklidir. Ayrıca, kullandığınız kaynakları doğru bir şekilde belirtmek, diğer araştırmacıların çalışmalarına saygı göstermek anlamına gelir.

Kaynakça oluştururken aşağıdaki kurallara dikkat etmek önemlidir:

 • Kaynakça sayfanızı tezinizin sonunda yerleştirin ve “Kaynakça” başlığını kullanın.
 • Kaynaklarınızı alfabetik sıraya göre düzenleyin.
 • Her kaynağın yazarının adını, soyadını, eserin başlığını, yayın tarihini ve yayın bilgilerini içeren tam bir bibliyografik giriş yapın.
 • Kitaplar için yazarın adı ve soyadı, kitabın adı, yayınevi, yayın tarihi ve sayfa numaralarını belirtin.
 • Makaleler için yazarın adı ve soyadı, makalenin adı, derginin adı, cilt ve sayı numarası, sayfa numaraları ve yayın tarihini belirtin.
 • İnternet kaynakları için yazarın adı ve soyadı, kaynağın adı, web sitesinin adı, URL ve erişim tarihini belirtin.

Kaynakça oluştururken bu kurallara uymanız, tezinizin akademik standartlara uygun ve güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmesini sağlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • 1. İngilizce tez yazmak için hangi konuyu seçmeliyim?

  İngilizce tez yazarken, ilgi duyduğunuz bir konuyu seçmek önemlidir. Konu seçerken, üzerinde çalışmak istediğiniz bir alanı belirleyin ve bu alanda daha önce yapılan çalışmaları araştırın. Kendi ilgi alanlarınıza uygun bir konu bulduktan sonra, tezinizin başarılı olma şansı artacaktır.

 • 2. Tez yazarken nasıl etkili bir araştırma yapabilirim?

  Etkili bir araştırma yapmak için öncelikle kaynakları doğru bir şekilde belirlemelisiniz. İnternet, kütüphane ve akademik dergiler gibi çeşitli kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Araştırmanızı yaparken dikkatlice notlar alın ve önemli bilgileri kaydedin. Ayrıca, doğru araştırma yöntemlerini kullanarak verilerinizi toplayın ve analiz edin.

 • 3. Tezimde kullanacağım verileri nasıl toplayabilirim?

  Veri toplama sürecinde doğru yöntemleri kullanmak önemlidir. Anketler, mülakatlar, gözlem ve literatür taraması gibi yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Verilerinizi toplarken, güvenilir kaynaklardan elde ettiğiniz bilgilere odaklanın ve verilerinizi sistematik bir şekilde kaydedin.

 • 4. Tezimde kullandığım alıntıları nasıl doğru şekilde belirtebilirim?

  Tezinizde kullandığınız alıntıları belirtirken, alıntı yaptığınız kaynağın yazarını, yayın tarihini ve sayfa numarasını belirtmelisiniz. Bu bilgileri alıntı yaptığınız cümle veya paragrafın sonunda parantez içinde veya dipnot olarak ekleyebilirsiniz. Alıntı yaptığınız metni doğru şekilde belirtmek, akademik dürüstlük açısından önemlidir.

 • 5. Tezimdeki kaynakları nasıl doğru şekilde kullanabilirim?

  Tezinizde kullandığınız kaynakları doğru bir şekilde kullanmak için, kaynakları alıntı yaptığınız yerlerde belirtmelisiniz. Kaynakça oluştururken, kullanılan kaynakların yazarlarını, yayın tarihlerini, makale veya kitap adlarını, yayınlandığı yerleri ve yayınevi bilgilerini eklemelisiniz. Kaynakları doğru şekilde kullanmak, tezinizin güvenilirliğini artıracaktır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir