Published

Temmuz 1, 2017

Essay yazarken kullanabileceğiniz güzel tanımlamalar, çeşitli yöntemlerle konuyu daha etkili bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur. Bu tanımlamalar, okuyucunun ilgisini çekmek ve konuyu daha iyi anlamasını sağlamak için önemlidir.

İlk olarak, essayin başlangıcında konu hakkında genel bir tanımlama yapmak etkili bir yöntemdir. Bu şekilde okuyucunun ilgisini çekebilir ve konunun genel bir bakış açısı sunabilirsiniz. Örneğin, eğer yazınızın konusu “teknolojinin etkileri” ise, teknolojinin gelişimi, kullanım alanları ve toplum üzerindeki etkileri gibi genel bir tanımlama yapabilirsiniz.

Ayrıca, essayin gelişiminde örnekler kullanarak konuyu daha iyi tanımlayabilirsiniz. Örnekler, okuyucuya somut bir anlatım sunar ve konuyu daha iyi anlamasını sağlar. İstatistikler kullanarak konunun boyutunu göstermek de etkili bir yöntemdir. Rakamlarla desteklenen tanımlama örnekleri veya grafiklerle desteklenen tanımlama örnekleri kullanarak, konunun önemini ve etkisini vurgulayabilirsiniz.

Ayrıca, örnek olaylar kullanarak konuyu gerçek hayattan örneklerle destekleyebilirsiniz. Bu şekilde okuyucunun daha fazla ilgi duymasını sağlayabilirsiniz. Konuyu başka bir konuyla karşılaştırarak tanımlamak da etkili bir yöntemdir. Benzetmeler kullanarak konuyu daha iyi açıklamak ve farklılıkları vurgulayarak okuyucunun konuyu daha iyi anlamasını sağlamak mümkündür.

Essay yazarken kullanabileceğiniz güzel tanımlamalar, konuyu daha etkili bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur. Bu yöntemlerle okuyucunun ilgisini çekebilir, konuyu daha iyi anlamasını sağlayabilir ve essayinizi daha etkileyici hale getirebilirsiniz.

1. Konu hakkında genel bir tanımlama

Essay yazarken konu hakkında genel bir tanımlama yapmak, okuyucunun ilgisini çekmek için etkili bir yöntemdir. Bu tanımlama, okuyucunun konuya dikkatini çekmek ve ilgisini uyandırmak için önemlidir. Genel bir tanımlama yaparak, konunun ne hakkında olduğunu ve neden önemli olduğunu okuyucuya aktarabilirsiniz.

2. Örneklerle tanımlama yapmak

Essayin gelişiminde örnekler kullanarak konuyu daha iyi tanımlamak, okuyucuya somut bir anlatım sunar.

Örneklerle tanımlama yapmak, yazının daha etkili olmasını sağlar. Bir konuyu sadece tanımlamak yerine, örneklerle desteklemek, okuyucunun konuyu daha iyi anlamasını sağlar. Örnekler, soyut kavramları somutlaştırır ve okuyucuya daha net bir anlatım sunar.

Örneğin, bir essayde “bağımlılık” konusunu ele alıyorsanız, sadece bağımlılığın ne olduğunu anlatmak yerine, örnekler vererek konuyu daha iyi tanımlayabilirsiniz. Örneğin, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili gerçek hayattan örnekler vererek, okuyucunun konuya daha fazla ilgi duymasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, istatistiklerle desteklenen örnekler de kullanılabilir. İstatistikler, konunun boyutunu göstermek için etkili bir araçtır. Örneğin, bir essayde “plastik atıkların çevreye etkisi” konusunu ele alıyorsanız, istatistiklerle desteklenen örnekler vererek, okuyucuya konunun önemini ve etkisini vurgulayabilirsiniz.

Örneklerle tanımlama yapmak, yazının daha ilgi çekici olmasını sağlar. Okuyucu, somut örneklerle karşılaşarak konuyu daha iyi anlar ve yazıya daha fazla ilgi duyar. Bu nedenle, essay yazarken örneklerle tanımlama yapmak önemlidir.

2.1. İstatistiklerle tanımlama yapmak

İstatistikler, bir konunun boyutunu göstermek için etkili bir araçtır. Bu nedenle, bir essay yazarken konuyu istatistiklerle tanımlamak okuyucunun ilgisini çekmek için önemlidir. İstatistikler, somut veriler sunarak konunun önemini vurgular ve okuyucunun konuya daha fazla ilgi duymasını sağlar.

2.1.1. Rakamlarla desteklenen tanımlama örnekleri

Rakamlarla desteklenen tanımlama örnekleri, bir konunun önemini ve etkisini vurgulamak için etkili bir yöntemdir. Rakamlar, somut veriler sunarak konunun boyutunu ve etkisini gösterir. Bu şekilde, okuyucuların konuya daha fazla ilgi duyması sağlanır.

Örneğin, bir araştırmada elde edilen rakamlarla bir konuyu desteklemek, konunun gerçek dünyada ne kadar yaygın olduğunu gösterir. Bu sayede, okuyucuların konuya daha fazla dikkat etmesi ve konunun önemini kavraması sağlanır.

Ayrıca, rakamlarla desteklenen tanımlama örnekleri, istatistikler, grafikler ve tablolar gibi görsel araçlar kullanılarak da yapılabilir. Bu görsel araçlar, verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar ve konunun etkisini görsel olarak vurgular.

Özetlemek gerekirse, rakamlarla desteklenen tanımlama örnekleri, bir konunun önemini ve etkisini vurgulamak için etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, somut veriler sunarak konunun boyutunu gösterir ve okuyucuların konuya daha fazla ilgi duymasını sağlar.

2.1.2. Grafiklerle desteklenen tanımlama örnekleri

Grafikler, verileri görselleştirerek konuyu daha iyi anlamamızı sağlar. Bir konuyu sadece metinlerle anlatmak bazen yetersiz kalabilir. Ancak grafikler sayesinde, verileri daha anlaşılır ve etkileyici bir şekilde sunabiliriz.

Grafikler, sayısal verileri çizgi grafikleri, sütun grafikleri veya pasta grafikleri gibi farklı şekillerde göstermemizi sağlar. Bu grafikler, okuyucunun konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olur ve verilerin daha akılda kalıcı olmasını sağlar.

Örneğin, bir makalede bir ülkenin nüfus artışını anlatmak istediğimizi düşünelim. Sadece metinlerle bu bilgiyi aktarmak zor olabilir. Ancak bir çizgi grafik kullanarak, yıllara göre nüfus artışını göstermek daha etkili olacaktır. Grafikler, verileri görsel olarak sunarak okuyucunun konuya daha fazla ilgi duymasını sağlar ve konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.

2.2. Örnek olaylarla tanımlama yapmak

Örnek olaylarla tanımlama yapmak, konuyu gerçek hayattan örneklerle desteklemek için etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, okuyucunun konuya daha fazla ilgi duymasını sağlar ve konunun somut bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olur.

Örnek olaylar, konunun gerçek hayattaki uygulamalarını ve sonuçlarını göstermek için kullanılır. Bu sayede, okuyucular konunun pratikte nasıl işlediğini ve ne tür sonuçlar doğurduğunu daha iyi anlayabilirler. Örnek olaylar, teorik bilgilerin yanı sıra pratik örneklerle desteklenerek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Örneğin, bir makalede iklim değişikliği konusu ele alınıyorsa, örnek olaylarla tanımlama yapmak, okuyucuların iklim değişikliğinin gerçek hayatta nasıl etkiler yarattığını daha iyi anlamalarını sağlar. Bu örnekler, iklim değişikliğinin tarım, su kaynakları, doğal yaşam ve insan sağlığı gibi alanlarda nasıl sonuçlara yol açtığını gösterir.

3. Karşılaştırma yapmak

Konuyu başka bir konuyla karşılaştırarak tanımlamak, okuyucunun konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olur. Karşılaştırma yapmak, konuyu daha somut hale getirir ve okuyucunun daha kolay bir şekilde konuyu kavramasını sağlar. Bir konuyu başka bir konuyla karşılaştırarak anlatmak, okuyucunun zihninde canlandırma yapmasına yardımcı olur ve konuyu daha akılda kalıcı hale getirir.

Karşılaştırma yaparken benzetmeler kullanmak da etkili bir yöntemdir. Örneğin, bir konuyu “bir gemi gibi yol almak” şeklinde tanımlamak, okuyucunun konuyu daha iyi anlamasını sağlar. Benzetmeler, soyut kavramları somutlaştırır ve okuyucunun zihninde canlandırma yapmasını sağlar.

Ayrıca, konunun farklı yönlerini vurgulamak da karşılaştırma yaparken kullanılabilecek bir yöntemdir. Bir konuyu farklı açılardan ele alarak, okuyucunun konuyu daha iyi anlamasını sağlar. Örneğin, bir konuyu “hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ele almak” şeklinde tanımlamak, okuyucunun konuyu daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur.

3.1. Benzetme yapmak

Benzetmeler, konuyu daha iyi açıklamak ve okuyucunun konuya daha fazla ilgi duymasını sağlamak için etkili bir yöntemdir. Benzetmeler, soyut veya karmaşık kavramları daha anlaşılır hale getirerek okuyucunun konuyu daha iyi kavramasına yardımcı olur.

Bir benzetme yaparken, konuyu bir şeye benzeterek benzetme yapılacak şey arasında ortak noktaları vurgulamak önemlidir. Örneğin, bir ülkenin ekonomisini bir vücuda benzetebiliriz. Bir vücutta organlar birbirine bağlıdır ve her biri diğerine etki eder. Benzer şekilde, bir ülkenin ekonomisi de farklı unsurlar arasında etkileşim halindedir.

Benzetmeler, okuyucunun zihninde canlandırıcı bir etki yaratır ve konuyu daha ilgi çekici hale getirir. Örneğin, bir spor maçını bir savaşa benzeterek heyecanı ve rekabeti vurgulayabiliriz. Bu benzetme, okuyucunun maçı daha fazla ilgiyle takip etmesini sağlar.

3.2. Farklılıkları vurgulamak

3.2. Farklılıkları vurgulamak

Konunun farklı yönlerini vurgulayarak, okuyucunun konuyu daha iyi anlamasını sağlamak mümkündür. Farklılıkları vurgulamak, konunun derinliğini ve çeşitliliğini ortaya çıkarır. Bu sayede okuyucunun ilgisini çekmek ve konuya daha fazla odaklanmasını sağlamak mümkün olur. Farklılıkları vurgulamak için karşılaştırma yapabilir, benzetmeler kullanabilir veya örneklerle destekleyebilirsiniz.

Bir konuyu farklı açılardan ele alarak, okuyucuya daha geniş bir perspektif sunabilirsiniz. Örneğin, bir konunun farklı taraflarını analiz ederek, okuyucuya konunun tüm yönlerini göstermiş olursunuz. Bu da okuyucunun konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Ayrıca, farklılıkları vurgulamak için tablolar veya listeler de kullanabilirsiniz. Bu sayede okuyucunun konuyu daha iyi takip etmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir tablo oluşturarak konunun farklı yönlerini ve bu yönlerin özelliklerini gösterebilirsiniz.

Sonuç olarak, konunun farklı yönlerini vurgulayarak okuyucunun konuyu daha iyi anlamasını sağlamak önemlidir. Farklılıkları vurgulamak, konunun zenginliğini ortaya çıkarır ve okuyucunun ilgisini çeker.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Essay nedir?
 • Essay, bir konu hakkında düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve analizlerinizi yazılı olarak ifade ettiğiniz bir tür yazıdır. Genellikle akademik veya edebi amaçlarla kullanılır.

 • Essay yazarken nelere dikkat etmeliyim?
 • Essay yazarken konuya odaklanmalı, tutarlı bir yapı kullanmalı ve kanıtlarınızı desteklemek için güvenilir kaynaklardan yararlanmalısınız. Ayrıca, yazınızı anlaşılır ve akıcı bir şekilde ifade etmeye özen göstermelisiniz.

 • Essayin başlangıcında neler yapabilirim?
 • Essayin başlangıcında konu hakkında genel bir tanımlama yapabilir veya ilginç bir soru sorabilirsiniz. Bu, okuyucunun dikkatini çekmek ve yazınızın ilgi çekici olmasını sağlamak için etkili bir yöntemdir.

 • Essayin gelişiminde örnekler nasıl kullanılabilir?
 • Essayin gelişiminde örnekler kullanarak konuyu daha iyi tanımlayabilirsiniz. Örnekler, konunun somut bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve okuyucunun konuya daha fazla ilgi duymasını sağlar.

 • Essay yazarken istatistikler nasıl kullanılabilir?
 • Essay yazarken istatistikler kullanarak konunun boyutunu gösterebilirsiniz. İstatistikler, konunun önemini vurgulamak ve okuyucunun ilgisini çekmek için etkili bir araçtır.

 • Essayin sonunda neler yapabilirim?
 • Essayin sonunda özet bir değerlendirme yapabilir, sonuçlarınızı özetleyebilir veya okuyucuya düşündürücü bir soru sorabilirsiniz. Bu, yazınızın akılda kalıcı olmasını sağlayacak ve okuyucunun düşünmeye devam etmesini sağlayacaktır.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir