Published

Temmuz 1, 2017

Bu makalede, essay yazarken kullanabileceğiniz güzel örnekler hakkında konuşulacak ve bir giriş cümlesi bulunacak.

Örnek 1: Tarihi Olaylar

Örnek 1: Tarihi Olaylar

Tarihi olaylar, essayinizi desteklemek ve daha etkileyici bir argüman sunmak için kullanabileceğiniz güçlü bir araçtır. Tarihin derinliklerinden çıkan olaylar, geçmişteki insanların deneyimlerini ve yaşadıklarını anlamamıza yardımcı olur. Bu olayları kullanarak, okuyuculara tarihin önemini ve etkisini gösterirken, argümanınızı da güçlendirebilirsiniz.

Tarihi olayları ele alırken, dikkatlice seçilmiş ve ilgi çekici olayları tercih etmek önemlidir. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı, Amerikan Bağımsızlık Savaşı veya Fransız Devrimi gibi büyük dönüm noktaları, essayinizi desteklemek için etkileyici bir temel sağlayabilir.

Bununla birlikte, tarihi olayları kullanırken dikkatli olmanız da önemlidir. Doğru kaynaklardan alınan doğru bilgileri kullanmak, olayları objektif bir şekilde sunmak ve tarihi gerçekleri çarpıtmamak önemlidir. Ayrıca, olayları anlatırken ilgi çekici detaylar eklemek ve okuyucuların olaylara bağlanmasını sağlamak da essayinizi daha etkileyici hale getirecektir.

Örnek 2: İstatistikler

İstatistikler, essayinize güçlü bir temel sağlayabilir ve okuyucuları etkilemek için sayısal veriler sunmanıza yardımcı olabilir.

İstatistikler, essay yazarken kullanabileceğiniz en etkili araçlardan biridir. Sayısal veriler, argümanınızı desteklemek ve okuyucuları ikna etmek için güçlü bir temel sağlar. İstatistikler, konunuzla ilgili gerçekleri ve trendleri ortaya koyarak, yazınızı daha inandırıcı hale getirir.

Bir istatistik tablosu oluşturarak, verilerinizi daha anlaşılır bir şekilde sunabilirsiniz. Bu tablo, okuyucuların bilgileri daha kolay anlamalarını sağlar ve yazınızın görsel olarak daha çekici olmasını sağlar. Ayrıca, istatistikleri sıralı bir liste şeklinde sunarak, önemli noktaları vurgulayabilir ve okuyucuların dikkatini çekebilirsiniz.

Örneğin, bir ekonomi essayinde işsizlik oranlarını kullanarak, ekonomik durumu analiz edebilir ve argümanınızı güçlendirebilirsiniz. Ayrıca, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerini kullanarak, bir ülkenin ekonomik büyümesini tartışabilir ve essayinizi destekleyebilirsiniz.

İstatistikler, okuyucuları etkilemek ve yazınızı daha güçlü hale getirmek için kullanabileceğiniz önemli bir araçtır. Doğru ve güvenilir veriler kullanarak, essayinizi daha etkileyici hale getirebilir ve okuyucuların dikkatini çekebilirsiniz.

Alt Örnek 1: Ekonomi

Ekonomik istatistikler, essayinizi desteklemek ve okuyuculara somut bir anlayış sağlamak için önemli bir araçtır. İstatistikler, ekonomik durumu analiz etmek, trendleri görmek ve argümanınızı güçlendirmek için kullanılabilir.

Bu istatistikleri sunarken, tablolar ve grafikler kullanarak verileri daha görsel hale getirebilirsiniz. Örneğin, bir ülkenin işsizlik oranları hakkında veri sunmak, o ülkenin ekonomik durumunu anlamak için önemli bir gösterge olabilir.

Ayrıca, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) gibi ekonomik göstergeleri kullanarak bir ülkenin ekonomik büyümesini tartışabilirsiniz. GSYİH verileri, bir ülkenin ekonomik performansını ölçmek için kullanılan bir gösterge olduğundan, okuyuculara somut bir anlayış sağlamak için etkili bir araç olabilir.

Ekonomik istatistikleri kullanırken, verilerin kaynaklarını doğru bir şekilde belirtmek önemlidir. Bu, okuyucuların verilere güvenmelerini sağlar ve essayinizin güvenilirliğini artırır.

Alt Alt Örnek 1: İşsizlik Oranları

Alt Alt Örnek 1: İşsizlik Oranları

İşsizlik oranları, ekonomik durumu analiz etmek ve argümanınızı güçlendirmek için etkili bir araçtır. İşsizlik oranları, bir ülkedeki işsizlik seviyesini belirlemek için kullanılan bir göstergedir. Bu veriler, ekonomik büyüme, istihdam politikaları ve iş piyasasının sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sağlar.

İşsizlik oranlarını kullanarak, ekonomik durumu analiz edebilirsiniz. Örneğin, yüksek işsizlik oranları genellikle ekonomik durgunluk veya dengesizlik dönemlerinde görülür. Bu durumda, ekonomik politikaların gözden geçirilmesi ve istihdam yaratma önlemlerinin alınması gerekebilir.

Ayrıca, işsizlik oranları farklı sektörler ve demografik gruplar arasında farklılık gösterebilir. Bu verileri kullanarak, belirli bir sektördeki veya demografik gruptaki işsizlik sorunlarını analiz edebilir ve çözüm önerileri sunabilirsiniz.

İşsizlik oranları, ekonomik durumu anlamak ve argümanınızı güçlendirmek için önemli bir araçtır. Bu verileri kullanarak, okuyuculara somut bir anlayış sağlayabilir ve essayinizi daha etkileyici hale getirebilirsiniz.

Alt Alt Örnek 2: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla), bir ülkenin ekonomik büyümesini ölçmek için kullanılan önemli bir göstergedir. Bu verileri kullanarak, bir ülkenin ekonomik performansını analiz edebilir ve essayinizi destekleyebilirsiniz.

GSYİH, bir ülkenin belirli bir dönemde ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değerini temsil eder. Bu veriler, ülkenin ekonomik büyümesini, refah seviyesini ve endüstriyel gelişimini gösterir. Bir ülkenin GSYİH’sının yüksek olması genellikle ekonomik gücünü ve rekabetçiliğini yansıtır.

Essayinizi desteklemek için GSYİH verilerini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir ülkenin GSYİH’sının son yıllarda arttığını ve ekonomik büyüme oranının yüksek olduğunu belirtebilirsiniz. Bu, ülkenin ekonomik olarak istikrarlı olduğunu ve gelecekteki potansiyelini gösterir.

Ayrıca, GSYİH verilerini karşılaştırarak farklı ülkelerin ekonomik performansını da analiz edebilirsiniz. Örneğin, bir ülkenin GSYİH’sının diğer bir ülkenin GSYİH’sından daha yüksek olduğunu belirtebilirsiniz. Bu, ülkenin ekonomik olarak daha güçlü olduğunu ve daha fazla fırsata sahip olduğunu gösterir.

GSYİH verilerini kullanarak, essayinizi desteklemek için somut ve sayısal verilere dayalı bir argüman sunabilirsiniz. Bu, okuyucularınızın essayinize daha fazla inanç duymasını sağlar ve onları etkileyici bir şekilde ikna eder.

Alt Örnek 2: Sağlık

Sağlık istatistikleri, sağlık sorunlarını anlatmak veya bir argümanı desteklemek için güçlü bir araçtır. Sağlık hizmetlerindeki eşitsizlikleri vurgulamak, sağlık sorunlarının yaygınlığını göstermek veya sağlık politikalarının etkisini incelemek için istatistiklere başvurabilirsiniz.

Bir örnek olarak, obeziteyle ilgili istatistikler kullanarak, obezite sorununu ele alabilir ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının yaygınlığını gösterebilirsiniz. Ayrıca, obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, obeziteyle mücadele için alınması gereken önlemleri tartışabilirsiniz.

Sağlık istatistiklerini sunarken, sayısal verileri anlaşılır bir şekilde sunmak önemlidir. Tablolar veya grafikler kullanarak verileri görselleştirebilir ve okuyucuların kolayca anlamalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, istatistiklerin kaynaklarını belirtmek ve güvenilir kaynaklardan elde edilen verileri kullanmak da önemlidir.

Sağlık istatistikleri, sağlıkla ilgili konuları ele alırken güçlü bir destek sağlayabilir ve okuyucuları etkilemek için sayısal veriler sunmanıza yardımcı olabilir.

Örnek 3: Kişisel Deneyimler

Örnek 3: Kişisel Deneyimler

Kişisel deneyimlerinizi paylaşarak, essayinizi daha ilgi çekici ve etkileyici hale getirebilirsiniz. Kişisel deneyimler, okuyucuların sizi daha iyi anlamasını sağlar ve yazınıza bir duygusal bağ kurmalarına yardımcı olur.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, eğer bir seyahat yazısı yazıyorsanız, kendi yurtdışı seyahat deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Farklı kültürleri ve perspektifleri ele alarak, okuyucuları daha fazla etkileyebilir ve yazınıza derinlik katabilirsiniz.

Benzer şekilde, eğitimle ilgili bir konuda yazıyorsanız, kendi eğitim deneyimlerinizi anlatabilirsiniz. Bu, okuyuculara konuyu daha iyi anlatmanızı ve onları etkilemenizi sağlar.

Kişisel deneyimlerinizi kullanırken, gerçek ve samimi olmaya özen gösterin. Okuyucularınızın sizinle bağ kurmasını sağlamak için duygusal ve kişisel detaylara yer verin.

Özetle, kişisel deneyimlerinizi paylaşarak, essayinizi daha ilgi çekici ve etkileyici hale getirebilirsiniz. Bu, okuyucuları daha fazla etkilemenizi ve yazınızın daha anlamlı olmasını sağlar.

Alt Örnek 1: Yurtdışı Seyahat

Yurtdışı seyahat deneyimleriniz, essayinizi daha ilgi çekici ve etkileyici hale getirmek için harika bir kaynak olabilir. Farklı kültürleri ve perspektifleri ele alarak, okuyucularınızın ilgisini çekebilir ve onları düşünmeye teşvik edebilirsiniz.

Yurtdışı seyahat deneyimlerinizden bahsederken, hangi ülkelere gittiğinizi ve orada neler yaşadığınızı anlatabilirsiniz. Farklı kültürleri tanımlayabilir, yerel halkın yaşam tarzını ve geleneklerini anlatabilirsiniz. Ayrıca, yabancı bir ülkede yaşadığınız deneyimlerin size nasıl bir perspektif kazandırdığını ve dünya görüşünüzü nasıl etkilediğini ifade edebilirsiniz.

Yurtdışı seyahat deneyimlerinizden örnekler vererek, essayinizi daha somut hale getirebilirsiniz. Örneğin, bir ülkenin tarihi ve kültürel mirasını ziyaret ettiyseniz, bu deneyimi nasıl hissettiğinizi ve size nasıl bir etki yaptığını anlatabilirsiniz. Ayrıca, farklı bir dil ve iletişim tarzıyla nasıl başa çıktığınızı ve bu deneyimin size nasıl bir özgüven kazandırdığını ifade edebilirsiniz.

Alt Örnek 2: Eğitim

Eğitim deneyimlerinizi paylaşarak, bir konuyu daha derinlemesine anlatabilir ve okuyucuları etkileyebilirsiniz. Eğitim hayatı, insanların bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, yeni şeyler öğrendikleri bir süreçtir. Herkesin eğitim deneyimi farklıdır ve bu deneyimler bireyin kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunur.

Eğitim deneyimlerinizi paylaşmanız, okuyuculara farklı bir perspektif sunmanızı sağlar. Örneğin, üniversite eğitimiyle ilgili bir deneyim paylaşarak, üniversite yaşamının zorluklarını ve kazanımlarını anlatabilirsiniz. Bu, genç okuyuculara üniversiteye hazırlanırken veya üniversite hayatlarını planlarken yol gösterici olabilir.

Eğitim deneyimlerinizi anlatırken, detaylara yer vermek ve okuyucuları içeriğe çekmek önemlidir. Örneklerle desteklemek, anlatılanları daha somut hale getirir ve okuyucuların daha iyi anlamasını sağlar. Ayrıca, eğitim deneyimlerinizi anlatırken duygularınızı da paylaşabilirsiniz. Bu, okuyucuların sizinle bağ kurmasını ve yazınızı daha etkili bulmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Essay yazarken hangi örnekleri kullanabilirim?

  Essay yazarken tarihi olaylar, istatistikler ve kişisel deneyimler gibi çeşitli örnekleri kullanabilirsiniz. Bu örnekler, argümanınızı desteklemek ve okuyucuları etkilemek için kullanışlı olabilir.

 • Tarihi olayları nasıl kullanabilirim?

  Tarihi olayları essayinizi desteklemek ve daha etkileyici bir argüman sunmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir dönemin siyasi veya sosyal olaylarını analiz edebilir ve bu olayların günümüzdeki etkilerini tartışabilirsiniz.

 • İstatistikler essayime nasıl güç katar?

  İstatistikler, essayinize güçlü bir temel sağlayabilir ve okuyucuları etkilemek için sayısal veriler sunmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, ekonomiyle ilgili bir konuyu tartışırken, işsizlik oranları veya gayri safi yurtiçi hasıla gibi istatistikleri kullanabilirsiniz.

 • Sağlık istatistiklerini nasıl kullanabilirim?

  Sağlık istatistikleri, sağlık sorunlarını anlatmak veya bir argümanı desteklemek için kullanılabilir. Örneğin, obeziteyle ilgili bir konuyu ele alırken, obezite oranlarını ve sağlık risklerini içeren istatistikleri kullanabilirsiniz.

 • Kişisel deneyimlerimi nasıl kullanabilirim?

  Kişisel deneyimlerinizi paylaşarak, essayinizi daha ilgi çekici ve etkileyici hale getirebilirsiniz. Örneğin, yurtdışı seyahat deneyimlerinizi anlatarak farklı kültürleri ve perspektifleri ele alabilir veya eğitim deneyimlerinizi paylaşarak bir konuyu daha derinlemesine anlatabilirsiniz.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir