Published

Ağustos 16, 2001

Konya’da bir tez yazdırmanın incelikleri ve püf noktaları ele alınmaktadır. Konya, Türkiye’nin önemli üniversite merkezlerinden biridir ve birçok öğrenci burada tez yazma süreciyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu makalede, Konya’da tez yazdırmanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız.

Tez Danışmanı Seçimi

Tez Danışmanı Seçimi

Tez danışmanı seçimi, bir tez çalışmasının başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için oldukça önemlidir. Doğru bir danışman seçimi, tezinizin kalitesini artırır ve size yol gösterici olur. Ancak, doğru danışmanı seçmek için dikkat etmeniz gereken bazı faktörler vardır.

Birinci faktör, danışmanın alanında uzman olmasıdır. Tezinizin konusuyla ilgili deneyim ve bilgi sahibi bir danışman, size doğru yönlendirmeler yapabilir ve tezinizin kalitesini artırabilir. Bu nedenle, danışman adaylarını değerlendirirken, alanında uzman ve deneyimli olanları tercih etmeniz önemlidir.

İkinci faktör, danışmanın iletişim becerileridir. İyi bir danışman, size düşüncelerinizi ifade etme konusunda yardımcı olmalı ve size geri bildirim sağlamalıdır. Ayrıca, danışmanınızla iyi bir iletişim kurabilmek, tezinizin ilerlemesini kolaylaştırır ve sorunlarınızı çözmenize yardımcı olur.

Üçüncü faktör, danışmanın zaman yönetimi becerisidir. Bir tez çalışması, belirli bir süre içinde tamamlanması gereken bir projedir. Bu nedenle, danışmanınızın zamanını etkin bir şekilde yönetebilmesi ve size zamanında geri bildirim sağlayabilmesi önemlidir. Aksi takdirde, tezinizin ilerlemesi gecikebilir ve zaman sıkıntısı yaşayabilirsiniz.

Doğru bir danışman seçimi, tez çalışmanızın başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, danışman adaylarını dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz ve yukarıda belirtilen faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Unutmayın, doğru danışman size yol gösterecek ve tezinizin kalitesini artıracaktır.

Kaynak Araştırması ve Derleme

Kaynak Araştırması ve Derleme

Tez yazma sürecinde en önemli adımlardan biri kaynak araştırması yapmaktır. Kaynak araştırması, tezinizin temelini oluşturan bilgileri toplamanızı sağlar. Ancak, doğru bilgi derleme yöntemlerini kullanmak ve dikkat etmek gereken bazı noktalar vardır.

İlk olarak, kaynak araştırması yaparken güvenilir ve akademik kaynakları tercih etmelisiniz. Bunlar, üniversite kütüphanelerinde bulunan kitaplar, akademik dergiler ve güvenilir akademik web siteleridir. Bu kaynaklardan elde edeceğiniz bilgiler, tezinizin kalitesini artıracaktır.

Bunun yanında, kaynak araştırması yaparken farklı perspektiflerden bilgi edinmeye özen göstermelisiniz. Farklı yazarların farklı görüşlerini inceleyerek tezinizin daha kapsamlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, kaynakları derlerken doğru alıntı yapmayı unutmamalısınız. Alıntı yaparken kaynakları doğru şekilde referanslamak önemlidir. Alıntı yaparken kullanacağınız yöntem APA, MLA veya Chicago gibi akademik standartlara uygun olmalıdır.

Kaynakları derlerken not almak da önemlidir. Notlarınızı düzenli bir şekilde tutarak ilerleyen süreçte kolaylıkla başvurabileceğiniz bir kaynak oluşturabilirsiniz. Ayrıca, notlarınızı düzenlerken anahtar kelimeleri ve önemli noktaları vurgulamak da faydalı olacaktır.

Unutmayın, doğru kaynak araştırması ve bilgi derleme yöntemleri kullanarak tezinizin güvenilirliğini ve kalitesini artırabilirsiniz. Bu adımları doğru bir şekilde takip ederek tezinizin temelini sağlam bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Veri Analizi ve Yorumlama

Tez çalışmalarında kullanılan verilerin analizi ve doğru bir şekilde yorumlanması büyük önem taşır. Veri analizi, elde edilen verilerin istatistiksel veya nitel yöntemlerle incelenmesini içerir. Bu analizler, tezin sonuçlarını desteklemek veya hipotezleri doğrulamak için kullanılır.

Veri analizi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İstatistiksel veri analizi, sayısal verilerin istatistiksel hesaplamalarla analiz edilmesini sağlar. Bu analizler, örnekleme, hipotez testleri, regresyon analizi gibi istatistiksel teknikler kullanılarak yapılır. İstatistiksel yazılımlar da bu analizlerin gerçekleştirilmesinde büyük bir kolaylık sağlar.

Nitel veri analizi ise, metin, görüntü veya diğer nitel veri türlerinin içerik analizi veya tematik analiz gibi yöntemlerle incelenmesini içerir. Bu analizler, verilerin içeriğini anlamak, temaları tespit etmek veya belirli desenleri ortaya çıkarmak için kullanılır.

Veri analizinden elde edilen sonuçlar, doğru bir şekilde yorumlanmalıdır. Yorumlama, analiz sonuçlarının anlamlı bir şekilde açıklanması ve tezin genel amaçlarıyla ilişkilendirilmesini sağlar. Yorumlama aşamasında, bulguların tezin hipotezlerini destekleyip desteklemediği, literatürle uyumlu olup olmadığı ve hangi sonuçlara ulaşıldığı gibi konular ele alınır.

Veri analizi ve yorumlama, tez çalışmalarının temel adımlarından biridir ve tezin bilimsel değerini belirleyen unsurlardan biridir. Bu nedenle, doğru yöntemlerin kullanılması ve analiz sonuçlarının doğru bir şekilde yorumlanması büyük önem taşır.

İstatistiksel Veri Analizi

Tezde kullanılan istatistiksel verilerin analizi oldukça önemlidir. İstatistiksel veri analizi, tezin sonuçlarını desteklemek ve anlamak için kullanılan yöntemlerin ve istatistiksel yazılımların kullanılmasını içerir.

İstatistiksel veri analizi için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlar ve sonuçların güvenilir olmasını sağlar. İstatistiksel veri analizi, verilerin özetlenmesi, dağılımının incelenmesi, ilişkilerin belirlenmesi ve sonuçların yorumlanması gibi birçok aşamayı içerir.

İstatistiksel veri analizi için kullanılan bazı yöntemler şunlardır:

 • Descriptive statistics: Bu yöntem, verilerin özetlenmesi ve tanımlanması için kullanılır. Verilerin merkezi eğilimleri (ortalama, medyan, mod), dağılımı (standart sapma, varyans) ve diğer özellikleri bu yöntemle analiz edilir.
 • Inferential statistics: Bu yöntem, verilerden elde edilen sonuçların genellemeler yapılması için kullanılır. Örnekleme, hipotez testleri ve güven aralıkları gibi yöntemler kullanılarak istatistiksel sonuçlar çıkarılır.
 • Regression analysis: Bu yöntem, bir değişkenin diğer değişkenlerle ilişkisini incelemek için kullanılır. Regresyon analizi, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek ve gelecekteki değerleri tahmin etmek için kullanılır.

İstatistiksel veri analizi için kullanılan yazılımlar da oldukça önemlidir. Bu yazılımlar, verilerin analiz edilmesini kolaylaştırır ve istatistiksel sonuçların doğru bir şekilde elde edilmesini sağlar. SPSS, Excel, R ve SAS gibi istatistiksel yazılımlar, tezde kullanılan verilerin analizinde sıklıkla kullanılan yazılımlardır.

İstatistiksel veri analizi, tezin bilimsel geçerliliğini ve güvenilirliğini artıran önemli bir adımdır. Bu nedenle, doğru yöntemlerin kullanılması ve istatistiksel yazılımların doğru bir şekilde kullanılması büyük önem taşır.

Nitel Veri Analizi

Tezlerde kullanılan nitel verilerin analizi oldukça önemlidir. Nitel veri analizi, araştırmacıların verileri anlamak ve yorumlamak için kullandığı bir yöntemdir. Nitel veri analizi için farklı yöntemler ve yazılımlar bulunmaktadır.

Birinci yöntem, içerik analizidir. İçerik analizi, metinlerin sistematik bir şekilde incelenmesini içerir. Araştırmacılar, metinleri kategorilere ayırarak, ortak temaları ve desenleri belirleyebilirler. İçerik analizi için SPSS veya NVivo gibi yazılımlar kullanılabilir.

İkinci yöntem, tematik analizdir. Tematik analiz, araştırmacıların verileri temalar ve alt temalar altında sınıflandırdığı bir yöntemdir. Araştırmacılar, verileri dikkatlice okuyarak ve analiz ederek, ortak temaları belirlerler. Tematik analiz için Atlas.ti veya MAXQDA gibi yazılımlar kullanılabilir.

Üçüncü yöntem, kodlama analizidir. Kodlama analizi, araştırmacıların verileri anlamak ve sınıflandırmak için kullandığı bir yöntemdir. Araştırmacılar, verileri belirli kodlar altında gruplandırarak, ortak desenleri ve ilişkileri belirleyebilirler. Kodlama analizi için Dedoose veya QDA Miner gibi yazılımlar kullanılabilir.

Nitel veri analizi, tez yazım sürecinde önemli bir adımdır. Doğru yöntemler ve yazılımlar kullanılarak yapılan nitel veri analizi, araştırmacılara derinlemesine bir anlayış sağlayabilir ve tezin kalitesini artırabilir.

Tez Yazımı ve Formatlama

Tez yazımı ve formatlama, bir tez yazarken dikkate alınması gereken önemli unsurlardan biridir. Tez yazımında uyulması gereken yazım kuralları, formatlama yöntemleri ve kaynakça düzenlemesi, tezin kalitesini ve okunabilirliğini artırmak için önemlidir.

Tez yazarken uyulması gereken yazım kuralları, dil bilgisi ve imla kuralları gibi unsurları içerir. Doğru ve akıcı bir dil kullanmak, cümle yapılarını düzgün oluşturmak ve yazım hatalarından kaçınmak tezin okunabilirliğini artıracaktır. Ayrıca, alıntılar ve kaynaklardan alınan bilgilerin doğru şekilde aktarılması da önemlidir. Alıntı yapılan yerlerin doğru bir şekilde belirtilmesi, intihal riskini önler ve tezin akademik bütünlüğünü korur.

Formatlama yöntemleri, tezin görünümünü düzenlemek ve okunabilirliğini artırmak için kullanılır. Tezin başlıkları, alt başlıkları ve paragrafları düzenli bir şekilde numaralandırılmalı veya sıralanmalıdır. Metin boyutu, yazı tipi, satır aralığı ve kenar boşlukları gibi özellikler, tezin profesyonel ve düzenli bir görünüm kazanmasını sağlar. Ayrıca, tablo ve grafiklerin düzgün bir şekilde yerleştirilmesi ve başlıklarının açık bir şekilde belirtilmesi de önemlidir.

Kaynakça düzenlemesi, tezde kullanılan kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesini sağlar. Kaynakça, tezde kullanılan diğer çalışmalara atıfta bulunmak ve okuyuculara kaynakları bulma imkanı sağlamak için önemlidir. Kaynakların doğru bir şekilde formatlanması, APA, MLA veya Chicago gibi belirli bir kaynakça stili kullanılarak yapılmalıdır. Her kaynağın yazar adı, yayın tarihi, başlık ve yayın bilgileri gibi bilgilerin tam ve doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Tez yazımı ve formatlama, bir tezin kalitesini ve akademik bütünlüğünü etkileyen önemli unsurlardır. Yazım kurallarına uyulması, formatlama yöntemlerinin doğru bir şekilde uygulanması ve kaynakça düzenlemesinin düzgün yapılması, tezin akademik standartlara uygun olmasını sağlar. Bu nedenle, tez yazarken bu unsurlara dikkat etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak önemlidir.

Tez Savunması Hazırlığı

Tez Savunması Hazırlığı

Tez savunması, öğrencilerin akademik çalışmalarını sunarak, savunarak ve tartışarak tamamladıkları önemli bir aşamadır. Başarılı bir savunma için doğru bir hazırlık yapmak oldukça önemlidir. İşte tez savunması için yapmanız gerekenler ve başarılı bir savunma için ipuçları:

 • Tezinizi İyi Anlayın: Savunma öncesinde, tezinizin ana noktalarını ve bulgularını iyi anlamanız önemlidir. Tezinizin amacını, araştırma sorularını ve sonuçlarını net bir şekilde kavramak, savunmanızı güçlendirecektir.
 • Sunum Hazırlığı: Savunmanızı destekleyecek bir sunum hazırlayın. Sunumunuzda tezinizin ana noktalarını vurgulayın ve önemli bulgularınızı grafikler, tablolar veya slaytlarla destekleyin. Sunumunuzun akıcı ve anlaşılır olmasına özen gösterin.
 • Pratik Yapın: Savunma öncesinde pratik yapmak, kendinizi daha rahat ve güvende hissetmenizi sağlar. Tezinizi arkadaşlarınız veya akademisyenlerle önünde savunarak pratik yapabilirsiniz. Bu şekilde sorulara daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilirsiniz.
 • Soru-Cevap Hazırlığı: Savunma sırasında gelebilecek sorulara hazırlıklı olun. Tezinizin zayıf noktalarını ve eleştiriye açık olan bölümlerini önceden tespit edin. Bu şekilde bu sorulara daha iyi cevap verebilir ve savunmanızı güçlendirebilirsiniz.
 • Özgüven ve Sakinlik: Savunma sırasında özgüvenli ve sakin olmak önemlidir. Kendinize güvenin ve sakin kalmaya çalışın. Sorulara karşı sabırlı ve açıklayıcı cevaplar verin. Kendinizi ifade etme konusunda rahat olun.
 • Değişiklikleri Kabul Edin: Savunma sırasında eleştiri ve önerilerle karşılaşabilirsiniz. Bu değişiklikleri kabul etmek ve tezinizi geliştirmek için açık olmak önemlidir. Eleştirilere açık olun ve fikirleri değerlendirin.

Bu ipuçlarına dikkat ederek, tez savunmanızı başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, doğru hazırlık ve özgüvenle savunmanızı yapmak sizin başarınızı garanti altına alacaktır.

Sunum Teknikleri

Tez savunması sırasında etkili bir sunum yapmak için kullanılan teknikler ve dikkat edilmesi gereken noktalar oldukça önemlidir. Başarılı bir sunum, tez savunmasının etkisini artırabilir ve jüri üyelerini ikna edebilir. İşte etkili bir sunum yapmak için bazı önemli teknikler:

 • Görselleri kullanın: Sunumunuzda görseller kullanmak, jüri üyelerinin dikkatini çekmek ve anlatmak istediğiniz konuyu daha iyi anlamalarını sağlamak için etkili bir yöntemdir. Grafikler, tablolar, resimler ve şemalar kullanarak sunumunuzu görsel açıdan zenginleştirebilirsiniz.
 • Anlaşılır dil kullanın: Sunum sırasında karmaşık terimler veya uzmanlık gerektiren kavramlar kullanmaktan kaçının. Jüri üyelerinin anlamalarını kolaylaştırmak için anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterin. Karmaşık konuları basit ve sade bir şekilde anlatmaya çalışın.
 • Sunumunuzu pratik yapın: Sunumunuzu önceden pratik yaparak hazırlık yapmanız önemlidir. Sunumunuzun akıcı ve düzenli olmasına dikkat edin. Pratik yapmak, sunumunuzun süresini kontrol etmenize ve gereksiz tekrarlamalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
 • İletişim becerilerinizi kullanın: Sunum sırasında jüri üyeleriyle etkili bir iletişim kurmak önemlidir. Kendinizi net bir şekilde ifade etmeye çalışın, beden dilinizi kullanarak güven ve ikna edicilik sergileyin. Jüri üyelerinin sorularına açık ve net cevaplar verin.

Tez savunması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar da vardır. Bunlar şunları içerir:

 • Süreyi iyi yönetin: Sunumunuzun belirli bir süre içinde tamamlanması önemlidir. Sunumunuzun süresini iyi planlayın ve gereksiz detaylara fazla zaman harcamaktan kaçının. Jüri üyelerinin zamanını boşa harcamamaya özen gösterin.
 • Notlarınızı düzenli tutun: Sunum sırasında notlarınızı düzenli tutmak, sunumunuzun akışını ve düzenini sağlamak için önemlidir. Önemli noktaları not alarak sunumunuzun daha tutarlı olmasını sağlayabilirsiniz.
 • İşaretleyicileri kullanın: Sunumunuz sırasında işaretleyiciler kullanarak jüri üyelerinin dikkatini çekebilirsiniz. Önemli noktaları vurgulamak için işaretleyicileri kullanarak sunumunuzun daha etkileyici olmasını sağlayabilirsiniz.

Tez savunması sırasında etkili bir sunum yapmak için bu teknikleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları göz önünde bulundurmanız önemlidir. Sunumunuzun

Soru-Cevap Stratejileri

Tez savunması sırasında sorulara doğru ve etkili bir şekilde cevap vermek oldukça önemlidir. Soru-cevap stratejileri, tez savunması sürecinde başarılı olmanızı sağlayacak ipuçları sunar. İşte soru-cevap stratejileri:

 • Hazırlıklı Olun: Tez savunması öncesinde, tezinizin konusu ve savunmanızı yapacağınız alan hakkında detaylı bir araştırma yapın. Sorulara hazırlıklı olmak, size güven ve yetkinlik hissi verecektir.
 • Anlayışlı Olun: Sorulan soruları dikkatlice dinleyin ve anlamaya çalışın. Soruyu tam olarak anladıktan sonra cevap vermek için düşünme sürenizi kullanın.
 • Kısa ve Öz Cevaplar Verin: Sorulara kısa ve öz cevaplar vermek, konunuz hakkında net ve anlaşılır bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Karmaşık veya gereksiz detaylara girmeden, sorunun özünü vurgulayın.
 • Empati Kurun: Soruları soran kişinin bakış açısını anlamaya çalışın ve cevaplarınızı buna göre şekillendirin. Empati kurmak, sorulara daha etkili cevaplar vermenizi sağlar.
 • Sakin ve Güvenli Olun: Sorulara sakin ve güvenli bir şekilde cevap vermek, karşı tarafın size olan güvenini artırır. Paniklemeyin ve kendinize olan inancınızı koruyun.
 • İletişim Becerilerinizi Kullanın: Sorulara cevap verirken etkili iletişim becerilerinizi kullanın. Net ve anlaşılır bir şekilde konuşun, beden dilinizi doğru kullanın ve karşı tarafı dinlediğinizi gösterin.
 • Örnekler ve Kanıtlar Kullanın: Sorulara cevap verirken, örnekler ve kanıtlar kullanarak savunmanızı destekleyin. Somut örnekler vermek, cevaplarınızı daha etkileyici hale getirecektir.
 • Soru Sormaktan Çekinmeyin: Soruları anlamadığınız veya daha fazla açıklama istediğiniz durumlarda, çekinmeden soru sormaktan çekinmeyin. Soru sormak, konunuz hakkındaki bilginizi ve anlayışınızı gösterir.

Bu soru-cevap stratejilerini kullanarak, tez savunmanız sırasında sorulara doğru ve etkili bir şekilde cevap verebilirsiniz. Unutmayın, hazırlıklı olmak, anlayışlı olmak ve güvenli bir şekilde iletişim kurmak başarılı bir tez savunması için önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Tez danışmanımı nasıl seçmeliyim?

  Tez danışmanı seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır. Öncelikle, danışmanın uzmanlık alanı ve deneyimi sizin çalışmanızla uyumlu olmalıdır. Ayrıca, danışmanınızın size ne kadar destek sağlayabileceğini ve iletişim kurma kolaylığını da göz önünde bulundurmalısınız. Doğru danışmanı seçmek, tezinizin kalitesini ve başarısını etkileyebilir.

 • Tez için kaynak araştırması nasıl yapılmalıdır?

  Tez için kaynak araştırması yaparken öncelikle konunuzla ilgili güvenilir ve akademik kaynakları kullanmalısınız. İnternet üzerindeki bilgileri dikkatli bir şekilde değerlendirip doğruluklarını kontrol etmelisiniz. Ayrıca, kütüphanelerdeki kitaplar, makaleler ve diğer akademik kaynaklar da faydalı olabilir. Kaynakları derlerken, notlar almak ve önemli bilgileri vurgulamak da size yardımcı olacaktır.

 • Tez savunması için nasıl hazırlık yapmalıyım?

  Tez savunması için hazırlık yaparken öncelikle tezinizin ana noktalarını ve sonuçlarını iyi anlamalısınız. Savunma sırasında karşılaşabileceğiniz sorulara cevap verebilecek şekilde tezinizi özgün bir şekilde anlatabilmelisiniz. Ayrıca, sunumunuzun görsel olarak etkileyici olmasına dikkat etmelisiniz. Pratik yapmak ve tez danışmanınızla prova yapmak da size güven kazandıracaktır.

 • Tez savunması sırasında dikkat etmem gereken noktalar nelerdir?

  Tez savunması sırasında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, sakin ve kendinden emin olmalısınız. Soruları dikkatlice dinleyip anladıktan sonra cevap vermelisiniz. Eğer bir soruyu tam olarak anlamazsanız, sormaktan çekinmeyin. Ayrıca, sunumunuz sırasında göz teması kurmak ve dinleyicilere etkili bir şekilde hitap etmek de önemlidir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir